Giáo Dục

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 118


Giới thiệu chung về thế giới sống – Bài tập trắc nghiệm trang 118

website xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 118, tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Sinh học một cách hiệu quả nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 156

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 80

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 162

Bài viết gần đây

Giải bài tập SBT Sinh học 10 trang 5

Giải bài tập SBT Sinh học 10

Bài 20, 21, 22 trang 118 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 – Bài tập trắc nghiệm

20. Rêu là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. thụ tinh nhờ gió.

D. thụ tinh nhờ côn trùng.

D. tinh trùng không roi.

21. Quyết là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng không roi.

C. thụ tinh nhờ nước.

D. Cả A, B, C.

22. Hạt trần là thực vật

A. chưa có hệ mạch.

B. tinh trùng có roi.

C. thụ phấn nhờ gió.

D. hạt không được bảo vệ trong quả

Hướng dẫn:

20. A

21. C

22. D

—————————–

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Hóa học 10, Giải bài tập Sinh học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button