Giáo Dục

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Số trung bình cộng


Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 4: Số trung bình cộng được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Biểu đồ

Giải bài tập SBT Toán 7 bài: Ôn tập chương 3

Câu 1: Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dãy giá trị sau bằng cách lập bảng:

17

20

18

18

19

17

22

30

18

21

17

32

19

20

26

18

21

24

29

21

28

18

19

31

26

26

31

24

24

22

Lời giải:

Giá trị (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

17

3

51

18

5

90

19

4

76

20

2

40

21

3

63

22

2

44

24

3

72

26

3

78

28

1

28

30

1

30

31

2

62

32

1

32

N = 30

Tổng: 666

X = 666/30 = 22,2

Mo = 18

Câu 2: Theo dõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 1956 đến năm 1975 (đo theo độ C) người ta lập được các bảng sau:

* Đối với thành phố A

Bài tập toán 7

Hãy so sánh nhiệt độ trung bình hàng năm giữa hai thành phố

Lời giải:

Bài tập toán 7

Câu 3: Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả ghi lại được dưới đây:

Bài tập toán 7

  1. Tính điểm trung bình của từng xạ thủ
  2. Có nhận xét gì về kết quả và khả năng của từng người.

Lời giải:

  • Điểm trung bình của xạ thủ A

Bài tập toán 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button