Giáo Dục

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 11


Vật lý 10 – Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

website xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 11, tài liệu kèm lời giải chi tiết chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 6

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài tập cuối chương 1

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 10

Giải bài tập SBT Vật lý 10

Bài 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

11.1. Một vật khối lượng 2 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 20 N. Khi chuyển động tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bán kính Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu niutơn?

A. 1 N.

B. 2.5N.

C. 5N.

D. 10 N.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

11.2. Hai xe tải giống nhau, mỗi xe có khối lượng 2.104 kg, ở cách xa nhau 40 m. Hỏi lực hấp dẫn giữa chúng bằng bao nhiêu phần trọng lượng P của mỗi xe? Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 34.10-10P.

B. 34.10-8P.

C 85.10-8P.

D. 34.10-12P.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

11.3. Một con tàu vũ trụ có khối lượng m = 1000 kg đang bay quanh Trái Đất ở độ cao bằng hai lần bán kính Trái Đất. Tính lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên nó. Cho biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,8 m/s2.

A. 4 900 N.

B. 3 270 N.

C. 2 450 N.

D. 1089 N.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

11.4. Bán kính của sao Hoả r = 3400 km và gia tốc rơi tự do ở bề mặt sao Hoả g = 0,38g0 (g0 là gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất). Hãy xác định khối lượng của sao Hoả. Cho biết Trái Đất có bán kính R0 = 6 400 km và có khối lượng M0 = 6.1024 kg.

A. 6,4.1023kg.

B. 1,2.1024kg

C. 2,28.1024 kg.

D. 21.1024kg.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án A

Bài 11.5 trang 29 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một con tàu vũ trụ bay về hướng Mặt Trăng. Hỏi con tàu đó ở cách tâm Trái Đất bằng bao nhiêu lần bán kính Trái Đất thì lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng lên con tàu sẽ cân bằng nhau? Cho biết khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt Trăng bằng 60 lần bán kính Trái Đất; khối lượng của Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng của Trái Đất 81 lần

Hướng dẫn trả lời:

Gọi x là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất, M1­ và M2 lần lượt là khối lượng của Trái Đất và của Mặt Trăng, R là bán kính Trái Đất và m là khối lượng con tàu vũ trụ

{{G{M_1}m} over {{x^2}}} = {{G{M_2}m} over {{{(60R - x)}^2}}} = > {9 over x} = {1 over {(60R - x)}}

Hay x = 54R

Bài 11.6 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 3 200 m và ở độ cao 3 200 km so với mặt đất. Cho biết bán kính của Trái Đất là 6 400 km và gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 9,8 m/s2.

Hướng dẫn trả lời:

Ta có

+ Công thức tính gia tốc trọng trường tại bề mặt Trái Đất: g=frac{GM}{R^2}

+ Công thức tính gia tốc trọng trường tại độ cao h so với bề mặt Trái Đất g'=frac{GM}{(R+h)^2}

Suy ra g' = g{left( {{R over {R + h}}} right)^2}

a. h = 3200 m = 3,2 km

g' = 9,8{left( {{{6400} over {6403,2}}} right)^2} = 9,79(m/{s^2}

b. h = 3200 km

g' = 9,8{left( {{{6400} over {9600}}} right)^2} = 4,35(m/{s^2}

Bài 11.7 trang 30 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

a) trên Trái Đất (g = 9,8 m/s2)

b) trên Mặt Trăng (g = 1,7 m/s2).

c) trên Kim tinh (g = 8,7 m/s2).

d) trong khoảng không vũ trụ rất xa các thiên thể.

Hướng dẫn trả lời:

a) P = mg = 75.9,8 = 735 N.

b) P = mg = 75.1,7= 127,5 N.

c) P = mg = 75.8,7 = 652,5 N.

d) P = 0.

————————-

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button