Giáo Dục

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9


Vật lý 10 – Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm

website xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9, nội dung tài liệu kèm đáp án hy vọng sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Vật lý 10. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 4

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 5

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 6

Bài viết gần đây

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài tập cuối chương 1

Giải bài tập SBT Vật lý 10

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

9.1. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu?

A. 9N.

B. 1 N.

C. 6N.

D. Không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

9.2. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi góc giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu?

A. 30°.

B. 60°.

C. 45°.

D. 90°.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

9.3. Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây? Cho biết góc giữa cặp lực đó.

A. 3 N, 15 N ; 120°.

B. 3 N, 13 N ; 180°.

C. 3 N, 6 N ; 60°.

D. 3 N, 5 N ; 0°.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án B

9.4. Câu nào đúng?

Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể

A. nhỏ hơn F.

B. lớn hơn 3F.

C. vuông góc với lực F.

D. vuông góc với lực 2F.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

Bài 9.5 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một vật có khối lượng m = 5,0 kg được treo bằng ba dây (H.9.1). Lấy g = 9,8 m/s2. Tìm lực kéo của dây AC và dây BC.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Hướng dẫn trả lời

Hợp lực underset{P'}{rightarrow} của hai lực underset{F1}{rightarrow}underset{F2}{rightarrow} cân bằng với trọng lực của vật.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Từ hình vẽ ta có

P’ = P = mg = 5,0.9,8 = 49 N.

{{P'} over P} = tan {45^0} = 1 = > {F_1} = P' = 49(N)

{{P'} over {{F_2}}} = cos {45^0} = {{sqrt 2 } over 2}

{F_2} = P'sqrt 2 approx 49.1,41 approx 70(N)

Bài 9.6 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một đèn tín hiệu giao thông được treo ở một ngã tư nhờ một dây cáp có trọng lượng không đáng kể. Hai đầu dây cáp được giữ bằng hai cột đèn AB và A’B’, cách nhau 8 m. Đèn nặng 60 N, được treo vào điểm giữa O của dây cáp, làm dây võng xuống 0,5 m tại điểm giữa (H.9.2). Tính lực kéo của mỗi nửa dây.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Hướng dẫn trả lời:

Điểm O coi là điểm đứng cân bằng dưới tác dụng của ba lực: trọng lực và hai lực kéo và của hai nửa dây cáp như hình vẽ.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Từ hai tam giác đồng dạng ta có:

dạng ta có

{{{F_1}} over {{F over 2}}} = {{OA} over {AB}} = > {{2{F_1}} over P} = {{OA} over {AB}}

Do đó

{F_1} = {{Psqrt {A{B^2} + O{A^2}} } over {2AB}} = {{60sqrt {0,25 + 16} } over {2.0,5}} = 241,86 approx 242(N)

Bài 9.7 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một vật có trọng lượng P = 15 N được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát bằng một dây song song với mặt phẳng nghiêng (H.9.3). Góc nghiêng a = 30°. Cho biết mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật một lực theo phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Tìm lực của dây giữ vật.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Hướng dẫn trả lời:

Vật chịu tác dụng của ba lực cân bằng như hình vẽ

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

underset{P}{rightarrow} +underset{N}{rightarrow}+ underset{F}{rightarrow}=underset{0}{rightarrow}

Từ tam giác lực tác có frac{P}{F'}= sin 30^0=0,5

F=P′.0,5=P.0,5=7,5(N)

Bài 9.8 trang 24 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Dùng một lực F nằm ngang kéo quả cầu con lắc cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc a = 30° (H.9.4). Biết trọng lượng của quả cầu là 20 N, hãy tính lực F và lực căng T của dây.

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Do quả cầu nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực nên ta có: underset{P}{rightarrow} +underset{F}{rightarrow}+underset{T}{rightarrow}=underset{0}{rightarrow}

Suy ra underset{F}{rightarrow} + underset{T}{rightarrow}=-underset{P}{rightarrow}=underset{P'}{rightarrow}

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Từ hình vẽ ta có

F=P′tanα=20.frac{1}{sqrt{3}}≈11,5(N)

T = 2F ≈ 23 N

Bài 9.9 trang 25 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Người ta giữ một vật có trọng lượng 20 N đứng yên trên một mặt phẳng nghiêng không ma sát, có góc nghiêng a = 45° (H.9.5). Cho biết lực mà mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật có phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng. Tìm lực đẩy ngang F và lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật.

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Hướng dẫn trả lời:

Các lực tác dụng lên vật: trọng lực underset{P}{rightarrow}, phản lực do mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật underset{N}{rightarrow}, lực đẩy ngang underset{F}{rightarrow}

Điều kiện cân bằng của vật underset{P}{rightarrow}+underset{N}{rightarrow}+underset{F}{rightarrow}=underset{0}{rightarrow}

Giải bài tập SBT Vật lý 10 bài 9

Từ tam giác lực ta có được P = N = 20 N; N = Psqrt{2}≈28(N)

————————-

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button