Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn


Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 10

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn gồm các gợi ý giải với đáp án cụ thể cho từng bài tập. Giải bài tập Công nghệ 10 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức bài mắt đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 11: Thực hành: Quan sát phẫu diện đất

Câu 1 trang 35 SGK Công nghệ 10

Nêu tính chất chính của đất mặn và các biện pháp cải tạo.

Trả lời:

 • Đất mặn là đất có chứa nhiều cation Na+ hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất.
 • Các tính chất của đất mặn:
  • Đất có thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ sét cao: 50-60%
  • Có nhiều muối tan NaCl, Na2SO4
  • Phản ứng: Trung tính hoặc kiềm yêu
  • Nghèo mùn, nghèo đạm
  • Vi sinh vật hoạt động yếu
 • Các biện pháp cải tạo:
  • Biện pháp thủy lợi
  • Biện pháp bón vôi
  • Biện pháp trồng cây chịu mặn

Câu 2 trang 35 SGK Công nghệ 10

Nêu tính chất chính của đất phèn và các biện pháp cải tạo.

Trả lời:

 • Đất phèn được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển, có nhiều xác sinh vật chứa lưu huỳnh. Khi phân huỷ trong điều kiện yếm khí, lưu huỳnh kết hợp với sắt trong phù sa tạo thành hợp chất pirit FeS2.
 • Tính chất của đất phèn:
  • Thành phần cơ giới: nặng
  • Tầng đất mặt: khi khô thì cứng, nứt nẻ
  • Độ chua: cao pH < 4
  • Chất độc hai: Al3+, Fe3+, CH4, H2S
  • Độ phì nhiêu thấp, nghèo mùn, nghèo đạm
  • Hoạt đông vi sinh vật rất kém
 • Các biện pháp cải tạo:
  • Bón phân hữu cơ
  • Xây dựng hê thống tươi tiêu hợp lí
  • Bón vôi
  • Cây sâu, phơi ải, lên liếp, xây dựng hệ thống tưới tiêu: rửa phèn
  • Bón phân hữu cơ, phân đạm, phân vi lượng

Câu 3 trang 35 SGK Công nghệ 10

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Trả lời:

Quê em là vùng đất mặn và có các biện pháp cải tạo sau:

 • Đắp đê biển
 • Xây dựng kênh, mương
 • Bón vôi, tháo nước ngọt để rửa mặn, bổ sung các chất hữu cơ,…
 • Trồng cây ngập mặn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button