Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 11: Thực hành: Quan sát phẫu diện đất


Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 11

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 11: Thực hành: Quan sát phẫu diện đất gồm các gợi ý giải với đáp án cụ thể cho từng bài tập. Giải bài tập Công nghệ 10 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức bài học, đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Thực hành: Quan sát phẫu diện đất trang 36 SGK Công nghệ 10

I. Chuẩn bị

  • Phóng to hình 11.2: Phẫu diện đất hình thành tại chỗ và hình 11.3: Phẫu diện đất trồng lúa.
  • Chuẩn bị phương tiện thực hành:

Cả lớp có:

  • 1 xẻng hoặc mai để xén phẳng phẫu diện đất
  • 1 gàu múc nước.
  • 3 thước dây loại 2 mét

Cá nhân: Giấy ghi chép và bút chì để ghi chép tại hiện trường.

Chuẩn bị trước phẫu diện đất: Chọn nơi thực hành quan sát phẫu diện đất hợp lí, nên chọn ở những mảnh ruộng gần trường

Quan sát kĩ màu đất, các thành phần của đất ở từng tầng, ví dụ: Chất xâm nhập ở tầng P có rễ cây, lá mục đã phân huỷ và ít hơn so với tầng AC, chất mới phát sinh ở tầng glây thấy có sét pha cát…

II. Thực hành

Các nhóm sẽ lần lượt quan sát tại nơi làm phẫu diện và ghi chép vào giấy nháp. Dùng gầu tát nước (nếu có). Nếu mạt cắt bị lở, không phẳng thì dùng xẻng hoạc mai xén thẳng xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button