Giáo Dục

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng


Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 2

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng bao gồm các gợi ý giải với đáp án cụ thể cho từng bài tập, giúp các em hệ thống lại kiến thức bài học đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 1: Bài mở đầu

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà?

Bài viết gần đây

Trả lời:

Các tính trạng và đặc điểm của cây trồng như năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu… do kiểu gen của giống quy định và được bộc lộ sau khi tương tác với môi trường. Trong những điều kiện môi trường cụ thể của từng vùng sinh thái, các tính trạng của giống có thể biến thiên khác nhau. Vì vậy, khảo nghiệm giống là để chúng ta đánh giá khách quan, chính xác đặc điểm của giống có phù hợp với điều kiện tự nhiên và hệ thống luân canh của vùng sản xuất hay không.

Câu 2 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Thí nghiệm so sánh với giống phổ biến được sản xuất đại trà nhằm xác định giống mới có tính ưu việt việt hơn về: sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng nông sản và tính chống chịu với điều kiện ngoại cảnh không thuận lợi.

Nếu giống mới vượt trội so với giống phổ biến trong sản xuất đại trà về các tiêu chí trên thì được chọn và gửi đến Trung tâm Khảo nghiệm giống Quốc gia để khảo nghiệm trong mạng lưới khảo nghiệm giống toàn quốc.

Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?

Trả lời:

Nhằm kiểm tra những đề xuất của cơ quan chọn tạo giống để xây dựng quy trình kĩ thuật, chuẩn bị cho mỏ rộng sản xuất đại trà.

Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà, cần bố trí thí nghiệm sản xuất quảng cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button