Giáo Dục

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 13


Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 9

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 10

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 11

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 12

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 13 trang 48: Dựa vào hình 13.1, hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ. Cho ví dụ chúng minh rằng nền kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.

Trả lời:

– Cơ cầu ngành dịch vụ gồm:

+ Dịch vụ tiêu dùng: Thương nghiệp, dịch vụ và sửa chữa; khách sạn, nhà hàng; dịch vụ cá nhân và công cộng.

+ Dịch vụ sản xuất: Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông; tài chính, tính dụng; kinh doanh tài sản, tư vấn.

+ Dịch vụ công cộng: KHCN, giáo dục, y tế, văn háo, thể thao; quản lý nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc.

– Nền kinh tế càng phát triển thì các hoat động càng trở nên đa dạng: Khi nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu của con người về các dịch vụ trở nên đa dạng như nhu cầu mua sắc, tiêu dùng, nhu cầu du lịch, nhu cầu chăn sóc sức khỏe, làm đẹp, nhu cầu đi lại,… từ đó thúc đẩy dịch vụ phát triển với cơ cấu đa dạng.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 13 trang 48: Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính – viễn thông trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

– Trong sản xuất dịch vụ: Bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, giữa nước ta với thế giới bên ngoài,…

– Trong đời sống: Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư từ, bưu phẩm, điện báo và nhiều dịch vụ khác; đảm bảo thông suốt thông tin trong cứu hộ, cứu nạn, ứng phó vs thiên tai,…

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 13 trang 49: Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét.

Trả lời:

– Tỉ trọng nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng lần lượt là: 51%, 26,8% và 22,2 %.

Như vậy nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP của ngành dịch vụ; nhóm ngành dịch vụ sản xuất và dịch vụ công cộng có tỉ trọng lệch không lớn

Trả lời câu hỏi Địa Lí 9 Bài 13 trang 49: Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều.

Trả lời:

Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều do sự phát triển và phân bố các hoạt đông dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào các đối tượng đồi hỏi dịch vụ, trước hết là phân bố dân cư. Vì vậy những khu vực dân cư đông đúc như Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, … là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại những khu vực dân cư thưa thớt như Tây Nguyên, Tây Bắc… hoạt động dịch vụ còn chậm phát triển.

Giải bài tập Địa Lí 9 bài 1 trang 50: Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây

Trả lời:

Giải bài tập SGK Địa lý 9 bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Bài 2 trang 50 Địa Lí 9: Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch.

Trả lời:

– Ở các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư, nơi đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ. Ở vùng núi, dân cư thưa thớt, hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

– Tại các đô thị lớn, có dân số đông (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh,…) có nhiều loại hình dịch vụ hơn ở các đô thị nhỏ, ít dân.

Bài 3 trang 50 Địa Lí 9: Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

Trả lời:

– Hà Nội là thủ đô của cả nước, TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam nước ta.

– Hai thành phố lớn nhất cả nước.

– Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước (đặc biệt là hoạt động công nghiệp).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button