Giáo Dục

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông


Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông. Đây là tài liệu tham khảo hay được website.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Địa lý của các bạn học sinh lớp 9 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

I. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Quan sát bảng 14.1, hãy cho bỉết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá? Tại sao? Ngành nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?

Trả lời:

– Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá là đường bộ (đường ôtô) vì ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hoá vận chuyển. Đây là loại phương tiện vận tải đảm đương phần chủ yếu nhất nhu cầu vận tải trong nước (cả về hàng hoá và hành khách).

– Ngành có tỉ trọng tăng nhanh nhất là vận tải đường hàng không. Nguyên nhân do phải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách (trong, ngoài nước) tăng rất nhanh của nền kinh tế và ưu điểm của loại hình vận tải này. Tuy nhiên, tỉ trọng của loại hình này còn nhỏ.

2. Dựa vào hình 14.2, hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời:

– Các tuyến đường bộ xuất phát từ Thủ đô Hà Nội: Quốc lộ 3, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, đường Hồ Chí Minh.

– Các tuyến đường xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh: Quốc lộ 22, Quốc lộ 20, Quốc lộ 51. 3. Dựa vào hình 14.2, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính.

Trả lời:

– Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

– Hà Nội – Lào Cai.

– Hà Nội – Lạng Sơn.

– Hà Nội – Hải Phòng.

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 55 SGK địa lý 9: Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần dây?

Trả lời:

Loại hình đường ống.

Giải bài tập 2 trang 55 SGK địa lý 9: Dựa vào hình 14.2, hăy kể tên và xác định các quốc lộ chính.

Trả lời:

Các quốc lộ chính: 1A, 5, 18, 51, 22, đường Hồ Chí Minh.

Giải bài tập 3 trang 55 SGK địa lý 9: Xác định trên hình 14.2 các cảng biển ở các vùng của nước ta

Trả lời:

– Trung du và miền núi Bắc Bộ: Cảng Hạ Long.

– Đồng bằng sông Hồng: Cảng Hải Phòng.

– Bắc Trung Bộ: Cảng Vinh, Huế.

– Duyên hải Nam Trung Bộ: Cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh.

– Đông Nam Bộ: Cảng Vũng Tàu.

– Đồng bằng sông Cửu Long: Cảng Rạch Giá.

Giải bài tập 4 trang 55 SGK địa lý 9: Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế – xã hội nước ta?

Trả lời:

– Đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

– Tạo điều kiện để người dân tiếp thu các thành tựu về khoa học công nghệ, văn hoá, xã hội, làm phong phú đời sống văn hoá và nâng cao trình độ nhận thức mọi mặt.

– Tạo điều kiện cho sự hội nhập với thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button