Giáo Dục

Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống


Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn tập và mở rộng kiến thức khi học môn Sinh học lớp 10. Hi vọng, đây sẽ là những lời giải bài tập sách giáo khoa sinh học 10 hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Bài tập sinh học lớp 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Giải bài tập trang 12, 13 SGK Sinh học lớp 10: Các giới sinh vật

Giải bài tập SGK Toán lớp 10 (Đại số) chương 1: Mệnh đề

Bài viết gần đây

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 2: School Talks

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 9 SGK Sinh 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống

A. Tóm tắt lý thuyết: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Để nghiên cứu sự sống các nhà sinh học thường tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm của cơ thể sống vì chỉ ở cấp cơ thể mới biểu hiện đầy đủ các đặc tính của sự sống. Tuy nhiên, để hiểu được sự sống ở cấp cơ thể các nhà sinh học còn phải nghiên cứu tất cả các cấp tổ chức dưới và trên cấp cơ thể, từ cấp nhỏ nhất đến cấp lớn nhất như phân tử -» bào quan —> tế bào mô -> cơ quan —> hệ cơ quan -» cơ thể —> quần thể -» quần xã —» hệ sinh thái – sinh quyển (hình 1).

Giải bài tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Hình 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Học thuyết tế bào cho thấy, mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ một hay nhiều tế bào và các tế bào chỉ được sinh ra bằng cách phân chia tế bào. Như vậy, đối với các cơ thể sinh vật đơn bào thì nghiên cứu sự sống ở cấp tế bào cũng có nghĩa là nghiên cứu sự sống ở cấp cơ thể. Đối với các cơ thể đa bào, nếu muốn biết chúng thực hiện và duy trì các chức năng sống ra sao, chúng ta không những phải tìm hiểu ở cấp tổ chức tế bào và dưới tế bào như đối với các sinh vật đơn bào mà còn phải tìm hiểu các cấp tổ chức trung gian như mò, cơ quan, hệ cơ quan. Như vậy, có thể nói thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm : tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 9 Sinh Học lớp 10: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Bài 1: (trang 9 SGK Sinh 10)

Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Thế giới sống được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Ở mọi cấp tổ chức của thế giới sống, cấu trúc và chức năng luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh và không ngừng tiến hóa.

Các cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống: tế bào -» cơ thể —> quần thể -» quần xã -> hệ sinh thái -> sinh quyển.

Bài 2: (trang 9 SGK Sinh 10)

Đặc tính nổi trội là gì? Nêu một số ví dụ.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng tổ chức sống cấp trên.
Tổ chức sống cấp cao hơn không chỉ có các đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp thấp hơn không có được. Những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức được hình thành do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Những đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống như: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng phát triển, cảm ứng, sinh sản…

Ví dụ: Từng tế bào thần kinh chỉ có khả năng dẫn truyền xung thần kinh , tập hợp của 1012 tế bào thần kinh tạo nên bộ não của con người với 1025 đường liên hệ giữa chúng, đã làm cho con người có được trí thông minh và trạng thái tình cảm mà ở mức độ từng tế bào không thể có được.

Bài 3: (trang 9 SGK Sinh 10)

Nêu một số ví dụ về khả năng tự điều chỉnh của cơ thể người.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Mọi cấp tổ chức sống đều có các cơ chế tự điều chỉnh nhằm đảm bảo điều hòa, duy trì sự cân bằng động trong hệ thống, để tổ chức sống có thể tồn tại và phát triển.

Ví dụ 1: Tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết nhiều hoocmôn tirôxin làm tăng cường chuyển hóa năng lượng, nhiệt độ cơ thể tăng, ngược lại tuyến giáp hoạt động kém, lượng hoocmôn tiết ra không đủ điều hòa thì chuyển hóa giảm, trẻ chậm lớn, trí não kém phát triển. Ví dụ 2: Nồng độ các chất trong cơ thể người luôn luôn được duy trì ở mức độ nhất định, khi xảy ra mất cân bằng sẽ có các cơ chế điều hòa để đưa về trạng thái bình thường. Nếu cơ thể không còn khả năng tự điều hòa sẽ phát sinh vật tật.

Bài 4: (trang 9 SGK Sinh 10)

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu nêu dưới đây.

Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là vì:

a) Chúng sống trong những môi trường giống nhau.

b) Chúng đều được cấu tạo từ tế bào.

c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

d) Tất cả các điều nêu trên đều đúng.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Đáp án đúng là c) Chúng đều có chung một tổ tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button