Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 bài 24: Công và Công suất


Giải bài tập Vật lý 10 bài 24

Giải bài tập Vật lý 10 bài 24: Công và Công suất là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh lớp 1o tham khảo để học tốt hơn môn Vật lý, tài liệu kèm theo đáp án chắc chắn các bạn học sinh sẽ có kết quả cao trong học tập. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 20: Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Giải bài tập Vật lý 10 bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Giải bài tập Vật lý 10 bài 22: Ngẫu lực

Giải bài tập Vật lý 10 bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Giải bài tập Vật lý 10 bài 25: Động năng

Giải bài tập Vật lý 10 bài 24: Công và Công suất

Bài 1 (trang 132 SGK Vật Lý 10): Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Lời giải:

Định nghĩa công: Khi lực vector F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn S theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công thực hiện bởi lực đó được tính bằng theo công thức A = F.S.cosα .

Ý nghĩa của công âm: là công của lực cản trở chuyển động

Bài 2 (trang 132 SGK Vật Lý 10): Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lý của công suất?

Lời giải:

– Định nghĩa: Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Công thức:

P = frac{A}{t}

Đơn vị công suất: Oát (W)

– Ý nghĩa của công suất: so sánh khả năng thực hiện công của các máy trong cùng một thời gian.

Bài 3 (trang 132 SGK Vật Lý 10): Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?

A. J.s

B. W

C. N.m/s

D. HP

Lời giải:

Chọn A.

Bài 4 (trang 132 SGK Vật Lý 10): Công có thể biểu thị bằng tích của

A. Năng lượng và khoảng thời gian

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian

C. Lực và quãng đường đi được

D. Lực và vận tốc

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C.

Bài 5 (trang 132 SGK Vật Lý 10): Một lực F …

Một lực F không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc v theo hướng của F. Công suất của lực F là:

A. Fvt

B. Fv

C. Ft

D. Fv2

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn B.

Ta có thể viết: P = frac{A}{t} = frac{F.S}{t} = F.v

Bài 6 (trang 133 SGK Vật Lý 10): Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30o so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 20 m.

Lời giải:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 24

Bài 7 (trang 133 SGK Vật Lý 10): Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó?

Lời giải:

Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó là:

Áp dụng công thức:

Giải bài tập Vật lý 10 bài 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button