Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 bài 26: Thế năng


Giải bài tập Vật lý 10 bài 26

website.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Vật lý 10 bài 26: Thế năng. Tài liệu gồm bộ câu hỏi bài tập Vật lý trang 141 SGK kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn Vật lý lớp 10. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 22: Ngẫu lực

Giải bài tập Vật lý 10 bài 23: Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Giải bài tập Vật lý 10 bài 24: Công và Công suất

Giải bài tập Vật lý 10 bài 25: Động năng

Giải bài tập Vật lý 10 bài 27: Cơ năng

Giải bài tập Vật lý 10 bài 26: Thế năng

Bài 1 (trang 141 SGK Vật Lý 10): Nêu định nghĩa và ý nghĩa của thế năng:

a) Trọng trường

b) Đàn hồi

Lời giải:

– Thế năng trọng trường (hay còn gọi là thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

– Thế năng đàn hồi: là dạng năng lượng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

– Ý nghĩa thế năng trọng trường: khi một vật ở vị trí có độ cao z so với mặt đất thì vật có khả năng sinh công, nghĩa là vật mang năng lượng, năng lượng này dự trữ bên trong vật dưới dạng gọi là thế năng.

– Tương tự, một lò xo có độ cứng k khi nén hoặc dãn một lượng Δl thì lực đàn hồi của ló xo khả năng sinh công, nghĩa là vật mang năng lượng, năng lượng này gọi là thế năng đàn hồi.

Bài 2 (trang 141 SGK Vật Lý 10): Khi một vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường khác nhau thì?

A. Độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau

B. Thời gian rơi bằng nhau

C. Công của trọng lực bằng nhau

D. Gia tốc rơi bằng nhau

Hãy chọn câu sai.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 3 (trang 141 SGK Vật Lý 10): Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 1,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

A. 0,102 m;

B. 1,0 m

C. 9,8 m;

D. 32 m

Lời giải:

Chọn A

Áp dụng công thức tính thế năng trọng trường:

W_t= mgzZ= frac{w_t}{mg}= frac{1.0}{1.9,8}= 0,102 (m)

Bài 4 (trang 141 SGK Vật Lý 10): Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn Δl (Δl < 0) thì thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu?

A. +frac{1}{2}k left(triangle lright)^2

B. frac{1}{2}ktriangle l

C. -frac{1}{2}ktriangle l

D. -frac{1}{2}k left(triangle lright)^2

Lời giải:

Chọn A

Bài 5 (trang 141 SGK Vật Lý 10): Trong hình 26.5, hai vật cùng khối lượng nằm ở hai vị trí M và N sao cho MN nằm ngang. So sánh thế năng tại M và tại N.

Giải bài tập Vật lý 10 bài 26

Lời giải:

Vì MN nằm ngang nên nếu chọn cùng 1 mốc thế năng (ví dụ tại O) thì thế năng của vật tại M và tại N là như nhau.

Bài 6 (trang 141 SGK Vật Lý 10): Lò xo có độ cứng k = 200 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ. Khi lò xo bị nén 2 cm thì thế năng đàn hồi của hệ bằng bao nhiêu? Thế năng này có phụ thuộc khối lượng của vật không?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính thế năng đàn hồi:

W_t= frac{1}{2}left(triangle lright)^2= frac{1}{2}200. left(0,02right)^2= 0,04 (J)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button