Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều


Giải bài tập Vật lý lớp 10 nâng cao bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều hướng dẫn giải chi tiết bài tập môn Lý 10 nâng cao, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Vật lý lớp 10. Chúc các em học tốt.

Bài tập: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Câu c1 (trang 25 sgk Vật Lý 10 nâng cao): (v + v0)/2 có phải là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi?

Lời giải:

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì (v + v0)/2 là vận tốc trung bình trên cả đoạn đường đi.

Theo chứng minh công thức tính độ dời chyển động thẳng biến đổi đều, ta có:

giải bài tập môn vật lý 10

Theo định nghĩa vận tốc trung bình ta có: Δx = vtb.t

giải bài tập môn vật lý 10

Câu 1 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Viết phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều và nêu rõ ý nghĩa của các đại lượng trong đó.

Lời giải:

Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều:

x = x0 + v0.t + a.t2/2

Trong đó:

x0 là tọa độ của chất điểm tại thời điểm t0 = 0

v0 là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t0 = 0

a là gia tốc của chất điểm.

x là tọa độ của chất điểm tại thời điểm t.

Câu 2 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox được biểu diễn như hình 5.4. Hãy xác định gia tốc của chất điểm trong các khoảng thời gian: 0–5s; 5–15s; >15s?

giải bài tập môn vật lý 10

Lời giải:

Áp dụng công thức:

giải bài tập môn vật lý 10

* Từ thời điểm lớn hơn 15s: Ta thấy chất điểm chuyển động đều (v = 6m/s không đổi) nên a3 = 0m/s2

Bài 1 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Chọn câu sai.

Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu:

 1. a > 0 và v0 > 0
 2. a > 0 và v0 = 0
 3. a < 0 và v0 > 0
 4. a < 0 và v0 = 0

Lời giải:

Đáp án: C sai

Vì chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a.v > 0 tức a và v cùng dấu.

Bài 2 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình x = 2t + 3t2, trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây.

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

b) Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 3s.

Lời giải:

a) Từ phương trình x = 2t + 3t2 so sánh với phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều tổng quát:

giải bài tập môn vật lý 10

Ta được:

Tọa độ ban đầu của chất điểm: x0 = 0

Vận tốc ban đầu của chuyển động: v0 = 2 m/s > 0. Chất điểm chuyển động theo chiều dương.

Gia tốc của chuyển động: a = 6m/s2 cùng dấu với v nên chuyển động nhanh dần đều.

b) Lúc t = 3s, ta có:

+ Tọa độ của chất điểm là: x = 2.3 + 3.32 = 33 (m)

+ Vận tốc tức thời của chất điểm: v = v0 + a.t = 2 + 6.3 = 20 m/s

Bài 3 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = (15 – 8t) m/s. Hãy xác định gia tốc, vận tốc của chất điểm lúc t = 2s và vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t = 2s

Lời giải:

* Gia tốc chuyển động của chất điểm:

So sánh v = (15 – 8t) m/s với phương trình vận tốc v = v0 + a.t, ta được: a = -8m/s2.

* Vận tốc của chất điểm lúc t = 2s:

v = 15 – 8.2 = -1m/s.

* Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 2s:

giải bài tập môn vật lý 10

Bài 4 (trang 28 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một ô tô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ô tô theo đà đi lên dốc. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc đầu bằng 2m/s2 trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc.

a) Viết phương trình chuyển động của ô tô, lấy gốc tọa độ x = 0 và gốc thời gian t = 0 lúc xe ở vị trí chân dốc.

b) Tính quãng đường xa nhất theo sườn dốc mà ô tô có thể lên được.

c) Tính thời gian đi hết quãng đường đó.

d) Tính vận tốc của ô tô sau 20s. Lúc đó ô tô chuyển động theo chiều nào?

Lời giải:

a) Phương trình có dạng tổng quát:

giải bài tập môn vật lý 10

Gốc tọa độ x = 0 và gốc thời gian t = 0 lúc xe ở vị trí chân dốc khi đó v0 = 30m/s, chiều dương là chiều lên dốc, a.v < 0 nên a = -2m/s2.

⇒ Phương trình là: x = 30t – t2 (x: m, t: s).

b) Từ lúc lên dốc đến khi dừng lại tại một vị trí trên sườn dốc, ô tô chỉ chuyển động theo một chiều trùng chiều dương của trục Ox nên:

Quãng đường xa nhất theo sườn dốc mà ô tô có thể lên được là:

giải bài tập môn vật lý 10

c) Thời gian đi hết quãng đường S = 225m là:

giải bài tập môn vật lý 10

d) Vận tốc của oto sau 20s:

v = v0 + a.t = 30 – 2.20 = -10m/s

Vì v < 0 ⇒ Ô tô đang chuyển động ngược chiều (+) của trục Ox, tức đi xuống đốc.

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn bài tập môn Vật lý 10: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Vật lý 10, Giải bài tập Vật lý lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button