Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều


Giải bài tập Vật lý lớp 10 nâng cao bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều hướng dẫn giải chi tiết bài tập môn Lý 10 nâng cao, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những tài liệu hay phục vụ quá trình giảng dạy và học tập môn Vật lý lớp 10. Chúc các em học tốt.

Bài tập: Gia tốc trong chuyển động tròn đều

Câu 1 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Nói trong chuyển động tròn, gia tốc của chất điểm là gia tốc hướng tâm là đúng hay sai? Giải thích.

Lời giải:

Không đúng.

* Chỉ trong chuyển động tròn đều thì gia tốc mới là gia tốc hướng tâm.

* Trường hợp chuyển động tròn không đều thì gia tốc không hướng vào tâm, gọi là gia tốc toàn phần. Gia tốc toàn phần có một thành phần hướng vào tâm và một thành phần tiếp tuyến với quỹ đạo làm thay đổi vận tốc dài của chất điểm (gọi là gia tốc tiếp tuyến):

a= an + at

Câu 2 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Viết công thức gia tốc hướng tâm và nói rõ các đặc trưng của vecto gia tốc hướng tâm.

Lời giải:

Công thức gia tốc hướng tâm:

giải bài tập vật lý 10

Vectơ gia tốc hướng tâm đặt tại chất điểm hướng vào tâm quỹ đạo, có độ lớn tỉ lệ thuận với v2/r.

Bài 1 (trang 42 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Hãy chọn câu đúng.

Trong các chuyển động tròn đều

  1. Có cùng bán kính thì chuyển động nào có chu kì lớn hơn sẽ có tốc độ dài lớn hơn.
  2. Chuyển động nào có chu kì nhỏ hơn thì có tốc độ góc nhỏ hơn.
  3. Chuyển động nào có tần số lớn hơn thì có chu kì nhỏ hơn.
  4. Có cùng chu kì thì chuyển động nào có bán kính nhỏ hơn sẽ có tốc độ góc nhỏ hơn.

Lời giải:

Đáp án: C đúng.

Bài 2 (trang 43 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tính gia tốc của đầu mút kim giây của một đồng hồ. Chiều dài của kim là 2,5cm.

Lời giải:

Chu kì kim giây là T = 60 (s).

Tốc độ góc của kim giây là: ω = 2π/T = 2π/60 = 0,1 rad/s

Gia tốc của đầu mút kim giây: a = ω2.R = 0,12.2,5.10-2 = 2,5.10-4 m/s2

Bài 3 (trang 43 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Tính gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất. Biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng là 3,84.108m, chu kì quay là 27,32 ngày.

Lời giải:

* Chu kì quay của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất:

T = 27,32 ngày = 27,32.24.3600 = 2360448 (s)

* Tốc độ góc của Mặt Trăng xung quanh Trái Đất là: ω = 2π/T = 2,66.10-6 rad/s

* Gia tốc của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất là:

a = ω2.R = (2,66.10-6)2.3,84.108 = 2,7.10-3m/s2.

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn bài tập môn Vật lý 10: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Vật lý 10, Giải bài tập Vật lý lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button