Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19


Vật lý 10 – Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19, nội dung tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 15

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài tập cuối chương 2

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 17

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 18

Giải bài tập Vật lý 10

Bài 19.1, 19.2 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

19.1. Hai người cùng khiêng một thanh dầm bằng gỗ nặng, có chiều dài L. Người thứ hai khỏe hơn người thứ nhất. Nếu tay của người thứ nhất nâng một đầu thanh thì tay của người thứ hai phải đặt cách đầu kia của thanh một đoạn bằng bao nhiêu để người thứ hai chịu lực lớn gấp đôi người thứ nhất?

A. L/3.

B. L/4.

C. 2L/5.

D. 0

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án B

19.2. Một thanh cứng có trọng lượng không đáng kể, được treo nằm ngang nhờ hai lò xo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên bằng nhau (H.19.1). Độ cứng của hai lò xo lần lượt là k1 = 150 N/m và k2 = 100 N/m. Khoảng cách AB giữa hai lò xo là 75 cm. Hỏi phải treo một vật nặng vào điểm C cách đầu A bao nhiêu để thanh vẫn nằm ngang?

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

A. 45 cm.

B. 30 cm.

C. 50 cm.

D. 25 cm.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án B

Bài 19.3 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Hai người cầm hai đầu một chiếc gậy để khênh một vật nặng. Gậy có trọng lượng không đáng kể, dài 1,4 m. Vật có trọng lượng 700 N được treo vào điểm c cách tay người ở đầu A của thanh 0,6 m. Hỏi tay người ở đầu B chịu một lực bằng bao nhiêu?

A. 400 N.

B. 525 N.

C. 175N.

D. 300 N.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

Bài 19.4 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một người đang quẩy trên vai một chiếc bị có trọng lượng 50 N. Chiếc bị buộc ở đầu gậy cách vai 60 cm. Tay người giữ ở đầu kia cách vai 30 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy (H.19.2).

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

a) Hãy tính lực giữ của tay.

b) Nếu dịch chuyển gậy cho bị cách vai 30 cm và tay cách vai 60 cm, thì lực giữ bằng bao nhiêu?

c) Trong hai trường hợp trên, vai người chịu một áp lực bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn trả lời:

a. {F over P} = {{60} over {30}} = 2 = > F = 2P = 100(N)

b. {F over P} = {{30} over {60}} = {1 over 2} = > F = {1 over 2}P = 25(N)

c. Áp lực bằng F + P = 150 N hoặc 75 N

Bài 19.5 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Xác định các áp lực của trục lên hai ổ trục A và B (H.19.3). Cho biết trục có khối lượng 10 kg, bánh đà đặt tại C có khối lượng 20 kg, khoảng cách AC = 1 m ; BC = 0,4 m lấy g = 10 m/s2

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

Hướng dẫn trả lời

Ta phân tích trọng lực underset{P_{1} }{rightarrow} của trục thành hai lực thành phần tác dụng lên hai ổ trục A và B:

P1A = P1B = 0,5P = 50 N.

Làm tương tự với trọng lực underset{P_{2} }{rightarrow}

P2A + P2B = P2 = 200 N(1)

{{{P_{2A}}} over {{P_{2B}}}} = {{0,4} over 1} = 0,4  (2)

Từ (1) và (2) ta được P2A = 57 N và P2B = 143 N.

Vậy áp lực lên ổ trục A là P1A + P2A = 107 N

Áp lực lên ổ trục B là P1B + P2B = 193 N

Bài 19.6 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một vận động viên nhảy cầu có khối lượng m = 60 kg đang đứng ở mép ván cầu (H.19.4). Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính momen của trọng lực của người đối với cọc đỡ trước.

b) Tính các lực F1 và F2 mà hai cọc đỡ tác dụng lên ván.

Bỏ qua khối lượng của tấm ván.

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

a. M = Pl = 600.3,0 = 1800 N.m

b. Momen của lực underset{F_{2} }{rightarrow} của cọc đỡ sau đối với cọc đỡ trước phải cân bằng với momen của trọng lực của người. Do đó, lực underset{F_{2} }{rightarrow} phải hướng xuống (H.19.3G)

MF2 = F2d2 = 1800 N.m

=> F2 = 1800 N.

Hợp lực của underset{F_{2} }{rightarrow}underset{P}{rightarrow} cân bằng với lực underset{F_{1} }{rightarrow}

F1 = F2 + P = 2400 N.

————————-

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button