Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20


Vật lý 10 – Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20, nội dung tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học một cách hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài tập cuối chương 2

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 17

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 18

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

Giải bài tập Vật lý 10

Bài 20.1, 20.2 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

20.1. Một chiếc thước đồng chất, tiết diện đều, dài L. Đặt thước lên bàn, một đầu sát mép bàn (H.20.1). Sau đó đẩy nhẹ thước cho nhô dần ra khỏi bàn. Gọi x là độ dài phần thước nhô ra. Khi thước bắt đầu rơi khỏi bàn thì x bằng

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

A. L/8

B. L/4

C. L/2

D. 3L/4

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

20.2. Một khối lập phương đồng chất được đặt trên một mặt phẳng nhám (H.20.2). Hỏi phải nghiêng mặt phẳng đến góc nghiêng cực đại là bao nhiêu để khối lập phương không bị đổ?

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

A. 150.

B. 300.

C. 450.

D. 600.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

Bài 20.3 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một xe tải đang chạy trên một đoạn đường nghiêng. Xe cao 4 m; rộng 2,4 m và có trọng tâm ở cách mặt đường 2,2 m (H.20.3). Hỏi độ nghiêng tối đa của mặt đường để xe không bị lật đổ?

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

Xem AB là mặt chân đế (H.20.3.G).

tan {alpha _m} = {{AH} over {GH}} = {{1,2} over {2,2}} = 0,5454

αm = 28,60.

Bài 20.4 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Có ba viên gạch chồng lên nhau sao cho một phần của viên gạch trên nhô ra khỏi viên gạch dưới (H.20.4). Hỏi mép phải của viên gạch trên cùng có thể nhô ra khỏi mép phải của viên gạch dưới cùng một đoạn cực đại bằng bao nhiêu? Cho biết chiều dài viên gạch bằng /.

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

Hướng dẫn trả lời:

Giả sử viên gạch 2 không bị đổ thì viên gạch 3 chí được phép nhô ra khỏi viên gạch 2 cực đại là l/2 (H.20.4G).

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

Dùng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta thấy trọng tâm G của hai viên gạch 3 và 2 ở cách mép phải của viên gạch 2 một đoạn l/4. Do đó viên gạch 2 chỉ được phép nhô ra khỏi viên gạch 1 dưới cùng một đoạn l/4.

Vậy viên gạch trên cùng chỉ được phép nhô ra khỏi mép phải của viên gạch dưới cùng một đoạn là:

l/2 + l/4 = 3l/4

————————-

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button