Giáo Dục

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 22


Vật lý 10 – Ngẫu lực

website mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 22, nội dung tài liệu kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập Vật lý 10 một cách nhanh và hiệu quả nhất. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 18

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 19

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 20

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 21

Giải bài tập Vật lý 10

Bài 22.1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một ngẫu lực (underset{F}{rightarrow}, underset{F'}{rightarrow}) tác dụng vào một thanh cứng như hình 22.1. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là bao nhiêu?

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 22

A. (Fx + Fd).

B. (Fd – Fx).

C. (Fx – Fd).

D. Fd.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

Bài 22.2 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có thay đổi không nếu ta thay đổi điểm đặt và phương của cặp lực (F, F’) nhưng không thay đổi độ lớn của lực và cánh tay đòn của ngẫu lực (H.22.2 a và b)?

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 22

Hướng dẫn trả lời:

Không thay đổi

Bài 22. 3 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Một vật rắn phẳng, mỏng có dạng là một tam giác đều ABC, mỗi cạnh là a = 20 cm. Người ta tác dụng vào vật một ngẫu lực nằm trong mặt phẳng của tam giác. Các lực có độ lớn là 8 N và đặt vào hai đỉnh A và B. Tính momen của ngẫu lực trong các trường hợp sau đây:

a) Các lực vuông góc với cạnh AB.

b) Các lực vuông góc với cạnh AC.

c) Các lực song song với cạnh AC.

Hướng dẫn trả lời:

Giải bài tập Vật lý 10 SBT bài 22

Áp dụng công thức tính momen ngẫu lực M = F.d vào các phần ta được

a. M = F.d = F.a = 8.0,2 = 1,6 N.m

b. M = F.d = F.a/2 = 8.0,1 = 0,8 N.m

c. M = F.d = F.afrac{sqrt{3}}{2} = 8. 0,1frac{sqrt{3}}{2} = 1,38 N.m

————————-

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button