Giáo Dục

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại


Bài tập môn Sinh học lớp 9

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 6: Thực hành tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 5: Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 7: Bài tập chương I

Bài tập 1 trang 15-16 VBT Sinh học 9: Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại vào bảng 6.1

Trả lời:

Bảng 6.1. Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại

Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

Bài tập 2 trang 17 VBT Sinh học 9: Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại vào bảng 6.2

Trả lời:

Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

Bài tập sinh học 9

Bài tập sinh học 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button