Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, – Tiết 2: Bảng trừ. Luyện tập – Tuần 14 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2 câu 1

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

11−2=…

11−6=…

11−3=…

11−7=…

11−4=…

11−8=…

11−5=…

11−9=…

12−3=…

12−7=…

12−4=…

12−8=…

12−5=…

12−9=…

12−6=….

13−4=…

13−8=…

13−5=…

13−9=…

13−6=…

13−7=…

14−5=…

14−9=…

14−6=…

14−7=…

14−8=…

15−6=…

16−7=…

17−8=…

15−7=…

16−8=…

17−9=…

15−8=…

16−9=…

18−9=….

15−9=…

Phương pháp:

Thực hiện phép trừ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải:

11 – 2 = 9

11 – 6 = 5

11 – 3 = 8

11 – 7 = 4

11 – 4 = 7

11 – 8 = 3

11 – 5 = 6

11 – 9 = 2

12 – 3 = 9

12 – 7 = 5

12 – 4 = 8

12 – 8 = 4

12 – 5 = 7

12 – 9 = 3

12 – 6 = 6

13 – 4 = 9

13 – 8 = 5

13 – 5 = 8

13 – 9 = 4

13 – 6 = 7

13 – 7 = 6

14 – 5 = 9

14 – 9 = 5

14 – 6 = 8

14 – 7 = 7

14 – 8 = 6

15 – 6 = 9

16 – 7 = 9

17 – 8 = 9

15 – 7 = 8

16 – 8 = 8

17 – 9 = 8

15 – 8 = 7

16 – 9 = 7

18 – 9 = 9

15 – 9 = 6

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2 câu 2

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

57 – 18

46 – 29

70 – 44

61 – 35

Phương pháp:

– Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Trừ lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 - Tiết 2 câu 2

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2 câu 3

Câu 3. Tìm x:

X + 6 = 33

9 + x = 22

X − 41 = 41

Phương pháp:

– Tìm số hạng còn thiếu bằng tổng trừ đi số hạng đã biết.

– Tìm số bị trừ bằng cách lấy hiệu cộng với số trừ.

Cách giải:

X + 6 = 33

X = 33 − 6

X = 27

9 + x = 22

X = 22 − 9

X = 13

X − 41 = 41

X = 41 + 41

X = 82

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2 câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Năm nay bố em 35 tuổi, mẹ kém bố 8 tuổi. Tính tuổi của mẹ.

Phương pháp:

Tính tuổi mẹ bằng cách lấy số tuổi của bố trừ đi 8 tuổi.

Cách giải:

Năm nay mẹ có số tuổi là:

35 – 8 = 27 (tuổi)

Đáp số: 27 tuổi.

Vui học:

Mít Đặc và các bạn chu du đến thành phố Diều. Ở đây mới xây một tòa nhà cao tầng. Mít Đặc, Biết Tuốt, Tịt Mũi, Thuốc Viên, Đinh Vít, Nhanh Nhảu, Mất Sạch, Ngộ Nhỡ, Chắc Chắn, Thuốc Nước quyết định đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Tuy nhiên khi tất cả vào thang máy thì chuông lại kêu inh ỏi và không đi lên. Em hãy suy nghĩ và chỉ giúp các bạn cách đi lên được nhé.

Phương pháp:

– Đọc các lưu ý khi sử dụng thang máy trong hình đã cho.

– Kiểm tra số người đi thang máy có đảm bảo yêu cầu hay chưa và giải thích.

Cách giải:

Vì thang máy chỉ chở được dưới 9 người nên khi có 10 người ở trong thang thì nó sẽ kêu và không đi lên. Để thang máy hoạt động thì cần chia 10 bạn thành 2 lần di chuyển.

Ví dụ:

– Lần 1: Có các bạn Mít Đặc, Biết Tuốt, Tịt Mũi, Thuốc Viên, Đinh Vít, Nhanh Nhảu, Mất Sạch và Ngộ Nhỡ đi lên bằng thang máy.

– Lần 2: Chắc Chắn và Thuốc Nước.

Chú ý khi giải:

Ngoài ra còn có nhiều cách chia khác.

Em có biết: Mỗi thang máy có một khả năng chuyên chở nhất định, nếu quá nặng thì thang sẽ không đi lên được.

Bài tập toán lớp 2 còn có rất nhiều bài tập ở các dạng khác nhau có cả trắc nghiệm và tự luận, giúp các em nắm chắc hơn các kiến thức môn Toán lớp 2 trên lớp và đạt thành tích cao trong các kì thi sắp tới. Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 14 – Tiết 2, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button