Giáo Dục

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1 hướng dẫn các em học sinh Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52, 53 – Tiết 1: Ngày, giờ. Thực hành xem đồng hồ – Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 2 tập 1 giúp các em luyện tập, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1 câu 1

Câu 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 - Tiết 1

Phương pháp:

Đọc giờ đồng hồ đang chỉ và buổi (sáng, trưa, chiều, tối) tương ứng.

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 - Tiết 1

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1 câu 2

Câu 2. Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 - Tiết 1

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 - Tiết 1

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1 câu 3

Câu 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 - Tiết 1

Cách giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 - Tiết 1

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1 câu 4

Câu 4. Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Em thường đi học lúc ….. giờ

b) Em thường ăn trưa lúc ….. giờ.

c) Em đi học về lúc ….. giờ.

d) Em thường đi ngủ lúc ….. giờ.

Phương pháp:

Điền số thích hợp vào chỗ trống về thời gian em làm các hoạt động trong ngày.

Cách giải:

a) Em thường đi học lúc 7 giờ.

b) Em thường ăn trưa lúc 11 giờ.

c) Em đi học về lúc 4 giờ.

d) Em thường đi ngủ lúc 9 giờ.

Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1 bao gồm 4 câu hỏi có đáp án và phương pháp giải chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2 học kì 1.

Ngoài bài Giải Cùng em học Toán lớp 2 Tuần 16 – Tiết 1, các em học sinh lớp 2 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button