Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 39: Benzen


Giải Sách bài tập Hóa học lớp 9 bài 39: Benzen

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 39: Benzen được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 36: Metan

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 37: Etilen

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 38: Axetilen

Bài 39.1 trang 49 Sách bài tập Hóa học 9: Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì

A. Benzen là chất lỏng.

B. Phân tử có cấu tạo vòng.

C. Phân tử có 3 liên kết đôi.

D. Phân tử có cấu tạo vòng, trong đó có 3 liên kết đôi xen kẽ ba liên kết đơn.

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 39.2 trang 49 Sách bài tập Hóa học 9: Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

A. Là đồng nhất và có màu của dung dịch brom.

B. Tách thành hai lớp và đều có màu.

C. Tách thành hai lớp, lớp ở trên không màu.

D. Là đồng nhất và không có màu.

Lời giải:

Đáp án B.

Bài 39.3 trang 49 Sách bài tập Hóa học 9: Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, d là

A. a < b<c<d;

B. b<a<d<c;

C. a<b<c = d;

D. c = d < b < a.

Lời giải:

Đáp án C.

Bài 39.4 trang 49 Sách bài tập Hóa học 9: Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ m_{CO_2}: m_{H_2O} = 44 : 9. Biết A không làm mất màu dung dịch brom.

Hỏi A là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau?

CH ≡CH; CH3 – CH3; CH2 = CH – C = CH; CH2 = CH2;

Lời giải:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 39: Benzen

Bài 39.5 trang 49 Sách bài tập Hóa học 9: a) Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc? Bao nhiêu lít không khí ở đktc?

b) Từ kết quả trên hãy giải thích tại sao khi benzen cháy trong không khí lại sinh ra nhiều muội than.

Lời giải:

a) Phản ứng cháy của benzen:

2C6H6 + 15O2 → 12CO2 + 6H2O

n_{O_2} = 0,75 mol

V_{O_2} = 0,75 x 22,4 = 16,8l

Nếu dùng không khí thì Vkk = 16,8/20 x 100 = 84l

b) Vậy để đốt cháy 0,1 mol benzen cần một lượng không khí khá lớn nên khi benzen cháy trong không khí thường sinh ra muội than vì thiếu oxi.

Bài 39.6 trang 49 Sách bài tập Hóa học 9: Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom? Có phản ứng cộng với brom? Viết phương trình hoá học minh hoạ và ghi rõ điều kiện phản ứng:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 39: Benzen

Lời giải:

Chất có phản ứng thế với brom khi chiếu sáng. CH3-CH2-CH3; CH3-CH3.

– Phản ứng thế với brom khi có mặt bột sắt và đun nóng: C6H6 (benzen).

– Chất có phản ứng cộng với brom (trong dung dịch): CH2 = CH2; CH ≡CH.

Bài 39.7 trang 50 Sách bài tập Hóa học 9: Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom. Hãy tính lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng với clo dư khi có mặt bột Fe và đun nóng. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Lời giải:

Phương trình hoá học của phản ứng giữa benzen và clo

C6H6 + Cl2 to→ C6H5Cl + HCl

Theo phương trình hoá học: số mol C6H6 = số mol C6H5Cl.

Vì hiệu suất 80% và clo dư nên số mol clobenzen thu được là:

n_{C_6H_5Cl} = 15,6/78 x 80/100 = 0,16mol

=> m_{C_6H_5Cl} = 0,16 x 112,5 = 18g

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button