Giáo Dục

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 47


Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 47: Chất béo

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 47: Chất béo được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Hóa học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 44

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 45

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 46

Bài 47.1 trang 57 Sách bài tập Hóa học 9: Tiến hành các thí nghiệm sau:

Cho vào ống nghiệm khoảng 3 ml cồn 96°, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm. Quan sát sự hoà tan của dầu ăn trong cồn. Thêm từ từ nước vào trong ống nghiệm (mỗi lần khoảng 1 ml), quan sát hiện tượng xảy ra và nhận xét.

Lời giải:

Cho 3ml cồn 96o, sau đó nhỏ một vài giọt dầu ăn vào ống nghiệm, quan sát ta thấy dầu ăn không tan trong cồn. Thêm nước từ từ vào ống nghiệm, quan sát hiện tượng dầu ăn không tan trong cồn nhưng cồn tan rất nhiều trong nước.

Bài 47.2 trang 57 Sách bài tập Hóa học 9: Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm có điểm gì giống và khác với dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy (được tách ra từ dầu mỏ) về thành phần, cấu tạo.

Nêu cách phân biệt hai loại chất nêu trên.

Lời giải:

– Dầu mỡ dùng làm thực phẩm là dẫn xuất hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H, O.

– Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là hiđrocacbon, trong phân tử có chứa C, H.

Về cấu tạo: Dầu, mỡ dùng làm thực phẩm là các este của glixerol và các axit béo.

Dầu mỡ dùng để bôi trơn máy là những hiđrocacbon.

Cách phân biệt: Đun hai loại với dung dịch kiềm. Loại nào tan được trong kiểm đó là dầu, mỡ dùng làm thực phẩm. Loại nào không tan trong kiềm đó là hiđrocacbon là dầu mỡ dùng để bôi trơn xe, máy.

Bài 47.3 trang 57 Sách bài tập Hóa học 9: Chất béo tác dụng với kiềm thu được glixerol và

A. Một muối của axit béo.

B. Hai muối của axit béo.

C. Ba muối của axit béo.

D. Một hỗn hợp muối của các axit béo

Lời giải:

Đáp án D.

Bài 47.4 trang 57 Sách bài tập Hóa học 9: Khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá một loại chất béo A bằng dung dịch NaOH, người ta thu được glixerol và hỗn hợp gồm hai muối C17H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 1.

Hãy xác định công thức cấu tạo có thể có của loại chất béo này.

Lời giải:

Vì chất béo A khi thuỷ phân chỉ tạo ra hai muối của axit: Đó là C17H35COONa và C15H31COONa với tỉ lệ số mol tương ứng là 2 :1. Vậy este A chứa hai gốc axit C17H35COO- và một gốc axit C15H31COO- nên cấu tạo của este A là:

Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 47: Chất béo

Bài 47.5 trang 57 Sách bài tập Hóa học 9: Cho m kg chất béo tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 17,72 kg hỗn hợp muối và 1,84 kg glixerol. Tính m và khối lượng NaOH đã dùng.

Lời giải:

Phương trình hóa học:

(RCOO)C3H5 + 3NaOH to→ C3H5(OH)3 + 3RCOONa

1 mol 3 mol 1 mol 3 mol

m_{C_3H_5left(OHright)_{_3}} = 1,84/92 = 0,02 mol

nNaOH = 0,02 x 3/1 = 0,06 mol

mNaOH = 0,06 x 40 = 2,4g

Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

mchatbeo + mNaOH = mgixerol + mmuoi

mchatbeo + 2,4 = 1,84 + 17,72

mchatbeo = 17,16kg

Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Hóa học lớp 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9, Đề thi giữa kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 1 lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button