Giáo Dục

Giải SBT Công nghệ 7 Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ do website.com sưu tầm và đăng tải. Đây là phần hướng dẫn giải cho các bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của Quý thầy cô và các bạn học sinh.

Bài 1 trang 29 SBT Công nghệ 7

Điền các tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ vào ô trống theo mẫu sơ đồ sau:

Giải SBT Công nghệ 7

Lời giải:

Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ:

Giải SBT Công nghệ 7

Bài 2 trang 30 SBT Công nghệ 7

So sánh giữa xen canh và tăng vụ. có thể nói xen canh, tăng vụ là một được không?

Lời giải:

– Giống nhau: Xen canh và tăng vụ đều là thêm 1 vụ gieo trồng trên một đơn vị diện tích.

– Khác nhau: Xen canh là thêm vụ trong cùng thời gian với vụ chính và cây trồng xen canh với cây trồng vụ chính phải là 2 loại cây trồng khác nhau; còn tăng vụ là thêm vụ gieo trồng và vụ thêm thực hiện sau vụ chính.

-Nếu nói xen canh và tăng vụ là một là chưa hoàn toàn đúng, mà thực chất có điểm khác nhau như trên.

Bài 3 trang 30 SBT Công nghệ 7

Điền các nội dung: khái niệm, cho ví dụ, mục đích, cách làm của các phương thức sản xuất: luân canh, xen canh, tăng vụ theo mẫu bảng dưới đây:

Giải SBT Công nghệ 7

Lời giải:

Nội dung cơ bản của mỗi phương thức sản xuất: luân canh, xen canh, tăng vụ, có thể tóm tắt theo bảng sau:

Giải SBT Công nghệ 7

Như vậy, website.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 21. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7… và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button