Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 2


Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 1

Bài 1 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Hãy nối những sự kiện trong khung màu xanh với thời gian trong khung màu đỏ cho phù hợp để thấy được công cuộc cải tổ ở Liên Xô diễn ra như thế nào?

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2 trang 5 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

– Tô màu khác nhau vào lãnh thổ từng nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).

– Điền tên các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) vào lược đồ cho đúng.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

– Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Các nước Cộng hòa Xô viết nào của Liên Xô trước đây (đến ngày 25-12-1991) nay không nằm trong cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)?

X

Extônia

Mônđôva

X

Latvia

Bêlarut

Acmênia

X

Litva

X

Grudia

Cacdăcxtan

+) Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) gồm bao nhiêu nước?

10 nước.

X

11 nước.

12 nước.

13 nước.

Bài 3 trang 6 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Cuộc khủng hoảng ở các nước Đông Âu trong những năm 70 và 80 của thế kỉ XX diễn ra dưới những hình thức nào?

Đình công.

Nổi dậy khởi nghĩa vũ trang.

X

Mít tinh, biểu tình.

Đảo chính lật đổ chính quyền.

+) Quá trình sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu diễn ra theo hướng nào?

X

Chính quyền tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

X

Thực hiện đa nguyên về chính trị, thay đổi tên nước và ngày quốc khánh.

X

Chuyển nền kinh tế theo cơ chế thị trường với nhiều thành phần sở hữu.

Kiên trì chế độ một đảng cầm quyền và chuyên nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo cơ chế xã hội chủ nghĩa.

+) Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và liên Xô đã ảnh hưởng như thế nào tới tình hình chính trị thế giới?

X

Kết thúc sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Dẫn tới sự sụp đổ của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức hiệp nước Vác-sa-va.

Dẫn tới sự ra đời của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đe dọa hòa bình, ổn định và an ninh thế giới.

Hình thành nên một trật tự thế giới mới do Mĩ đứng đầu và tri phối tình hình chính trị thế giới.

X

Làm cho phong trào cách mạng thế giới mất đi chỗ dựa vững chắc.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button