Giáo Dục

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 5


Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong tập bản đồ Lịch sử nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 2

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 3

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 4

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Quan sát kĩ lược đồ dưới đây, em hãy:

+) Điền tên các nước vào chỗ chấm (…) trên lược đồ cho đúng.

+) Tô màu vàng vào lãnh thổ các nước thuộc ASEAN từ ngày đầu thành lập; màu hồng vào lãnh thổ các nước gia nhập ASEAN từ năm 1985 đến nay.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9 bài 5: Các nước Đông Nam Á

Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Lịch Sử 9: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Nội dung chính của Tuyên bố Băng Cốc (8-8-1967)

X

Tuyên bố thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Xác định mục tiêu là tăng cường lực lượng quân sự, giúp Mĩ chống lại phong trào giải phóng dân tộc.

X

Xác định mục tiêu là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

+) Hiệp ước Bali (tháng 2 năm 1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước thành viên?

X

Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Công việc nội bộ của mỗi nước thành viên sẽ được tất cả các nước trong Hiệp hội tham gia giải quyết.

X

Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.

Ngoài các bài giải tập bản đồ lớp 9 ra các bạn tham khảo thêm các tài liệu Giải bài tập SGK Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button