Giáo Dục

Giải Toán 9 bài 1: Căn bậc hai


website xin giới thiệu Giải bài tập trang 6 SGK Toán lớp 9 tập 1: Căn bậc hai với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa môn Toán lớp 9, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các bạn học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải môn Toán.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Giải Toán trang 6 bài 1 

Bài 1. (trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1)

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng 121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

sqrt{121} = 11. Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

sqrt{144} = 12. Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

sqrt{169} = 13. Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

sqrt{225} = 15. Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

sqrt{256} = 16. Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

sqrt{324} = 18. Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

sqrt{361} = 19. Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

sqrt{400} = 20. Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20.

Giải Toán trang 6 bài 2

Bài 2. (trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1)

So sánh

a) 2 và sqrt{3}         b) 6 và sqrt{41}          c) 7 và sqrt{47}.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Viết mỗi số nguyên thành căn bậc hai của một số.

a) 2 = sqrt{4}. Vì 4 > 3 nên sqrt{4} > sqrt{3} hay 2 > sqrt{3}.

b) ĐS: 6<sqrt{41}

c) ĐS: 7>sqrt{47}

Giải Toán trang 6 bài 3

Bài 3. (trang 6 SGK toán lớp 9 tập 1)

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3):

a) X2 = 2;                 b) X2 = 3;

c) X2 = 3,5;              d) X2 = 4,12;

Đáp án

Nghiệm của phương trình X2 = a (với a ≥ 0) là căn bậc hai của a.

ĐS.

a) x=sqrt{2}approx1,414, x=-sqrt{2}approx-1,414.

b) x=sqrt{3}approx1,732, x=-sqrt{3}approx1,732.

c) x=sqrt{3},5approx1,871, x=sqrt{3},5approx1,871.

d) x=sqrt{4},12approx2,030, x=sqrt{4},12approx2,030.

Ôn lại lý thuyết về căn bậc hai

Căn bậc hai số học

Ở lớp 7, ta đã biết:

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: Số dương kí hiệu là sqrt{a} và số âm kí hiệu là -sqrt{a}.

Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết sqrt{0}=0.

ĐỊNH NGHĨA

1. Với số dương a, số sqrt{a} được gọi là căn bậc hai số học của a.

Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

Chú ý. Với a ≥ 0, ta có:

Nếu x=sqrt{a} thì x ≥ 0 và x2 = a;

Nếu x ≥ 0 và x2 = a thì x=sqrt{a}

Ta viết x=sqrt{a}<=>xge0 và x2 = a

2. So sánh các căn bậc hai số học

Ta đã biết: Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì sqrt{a}<sqrt{b}.

Ta có thể chứng minh được: Với hai số a và b không âm, nếu sqrt{a}<sqrt{b} thì a < b. Như vậy ta có định lí sau đây.

ĐỊNH LÍ

Với hai số a và b không âm, ta có: a<b<=>sqrt{a}<sqrt{b}.

Trên đây website đã chia sẻ Giải Toán 9 bài 1: Căn bậc hai. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài giảng sắp tới tốt hơn

…………………………………..

Ngoài Giải Toán 9 bài 1: Căn bậc hai. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo thêm Giải bài tập Toán lớp 9, Giải vở bài tập Toán 9, soạn bài 9 hoặc đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button