Giáo Dục

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 28

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi trong vở bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 25

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 26

Giải vở bài tập Lịch sử 9 bài 27

Bài tập 1 trang 105 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về nhiệm vụ, thành tựu của miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1960.

Thời gian

Nhiệm vụ

Thành tựu

Ý nghĩa

1954 – 1957

– Hoàn thành cải cách ruộng đất.

– Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh

– Tịch thu, trưng thu, trưng mua khoảng 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1.8 triệu nông cụ từ tay giai cấp địa chủ chia cho 2 triệu hộ nông dân.

– Đến cuối năm 1957, nền kinh tế ở Miền Bắc đã cơ bản được khôi phục.

– Khẩu hiệu “người cày có ruộng đã trở thành hiện thực”

– bộ mặt nông thôn Miền Bắc có nhiều thay đổi, khối liên minh công – nông được củng cố.

– Đời sống của các tầng lớp nhân dân ở Miền Bắc được cải thiện.

– Tạo cơ sở để tăng cường khả năng phòng thủ đất nước và chi viện cho chiến tranh Miền Nam.

1958 – 1960

Cải tạo quan hệ sản xuất

– Đến cuối năm 1960, Miền Bắc có trên 85% hộ nông dân với 70% ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp; hơn 95% số hộ tư sản đã vào công tư hợp doanh.

– Chế độ người bóc lột người bị xóa bỏ.

– Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất.

– Tạo cơ sở quan trọng để Miền Bắc thực hiện tốt vai trò hậu phương chi viện cho tiền tuyến Miền Nam.

b. Nhận xét của em về những thành tựu trên

– Nhưng thành tựu mà nhân dân Miền Bắc đã đạt được trong những năm 1954 – 1960 đã tạo cơ sở vật chất quan trọng để Miền Bắc thực hiện tốt vai trò hậu phương chi viện cho tiền tuyến Miền Nam.

Bài tập 2 trang 106 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về “phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, gìn giữ hòa bình (1954 – 1959)”

Thời gian

Mục tiêu – hình thức

Phong trào cụ thể

1954 – 1958

– Mục tiêu: Đấu tranh chống Mĩ – Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng.

– Hình thức: Đấu tranh chính trị, hòa bình.

– “Phong trào hòa bình”

1958 – 1960

– Mục tiêu: Đấu tranh chống Mĩ-Diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954; chống khủng bố, chống chiến dịch “tố cộng, diệt cộng”; đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ.

– Hình thức: Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang.

– Phong trào “Đồng khởi”

b. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về hoàn cảnh lịch sử nổ ra phong trào Đồng Khởi (1959 – 1960)

x

Tất cả các ý trên đều đúng.

c. Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về phong trào Đồng Khởi.

Thời gian

Diễn biến

Kết quả

Ý nghĩa

– 2-1959

– 8-1959

– 1960

– Nhân dân các huyện Vĩnh Thanh (Bình Định), Bác Ái (Ninh Thuận) nổi dậy đấu tranh.

– Nhân dân huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) nối dậy đấu tranh.

– phong trào “Đồng khởi” lan rộng khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung bộ.

– Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở nhiều xã thôn.

– Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời.

– Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở Miền Nam.

– Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm

– Chuyển cách mạng Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

Bài tập 3 trang 107 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960).

x

Tất cả các ý trên đều đúng.

b. Tại sao nói đây là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”?

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Cộng sản Việt Nam được coi là “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà” vì:

– Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và cách mạng từng miền; đồng thời phân tích, làm rõ vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền Nam – Bắc. → Đáp ứng được yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kì đấu tranh mới và là cơ sở quan trọng soi đường cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và công cuộc đấu tranh giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước của cách mạng Miền Nam.

c. Em có suy nghĩ gì về những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm (1961 – 1965)

Những thành tựu nhân dân Miền Bắc đạt được trong việc thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1961 – 1965), đã:

– Làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế – văn hóa – xã hội của Miền Bắc.

– Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Miền Bắc từng bước được cải thiện, nâng cao.

– Là cơ sở quan trọng để Miền Bắc hoàn thành tốt nghĩa vụ hậu phương chi viện cho tiền tuyến Miền Nam.

→ Với chế độ chính trị ưu việt, lực lượng kinh tế và quốc phòng lớn mạnh, Miền Bắc đã trở thành căn cứ địa vững chắc cho cách mạng Việt Nam trong cả nước.

Bài tập 4 trang 107-108 VBT Lịch Sử 9:

Lời giải:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng về âm mưu và thủ đoạn tiến hành chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam (1961 – 1965)

x

Tất cả các ý trên đều đúng.

b. Hãy đánh dấu X vào các cột trống để phân biệt những thắng lợi của quân dân ta trong cuộc đấu tranh chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam (1961 – 1965).

STT

Thắng lợi

Quân sự

Chống phá bình định

Đấu tranh chính trị ở đô thị

1

1962, đánh bại nhiều cuộc càn quét của địch vào chiến khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh

X

2

Đấu tranh phá “ấp chiến lược” của Mĩ

X

3

1963, chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

X

4

1963, hai vạn tăng ni, phật tử Huế biểu tình phản đối chính quyền Sài Gòn.

X

5

Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối Diệm

X

6

1964, chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa), An Lão (Bình Định)

X

7

1965, chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi), Đồng Xoài (Biên Hòa)

X

c. Nhận xét của em về những thắng lợi trên.

– Với những thắng lợi dồn dập trên cả ba mặt trận quân sự – chính trị – chống phá bình định, quân dân Miền Nam đã:

+ Làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ.

+ Phát triển thế tiến công chiến lược của cách mạng Miền Nam, tạo cơ sở để nhân dân Miền Nam tiến lên đánh bại các âm mưu, kế hoạch xâm lược mới của Mĩ.

+ Khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam.

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 9 trên các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 9, Giải bài tập Lịch sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button