Pháp Luật

Giáo viên tham gia nâng chuẩn phải đền bù phí đào tạo nếu không được cấp bằng

Quy định chế độ cho giáo viên thực hiện nâng chuẩn

Giáo viên tham gia nâng chuẩn phải đền bù phí đào tạo nếu không được cấp bằng. Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Dự thảo lần 3 Nghị định Quy trình lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

  • Giáo viên không đạt chuẩn đào tạo sẽ không được giảng dạy?
  • Xem xét chưa cải cách tiền lương công chức từ năm 2021
  • Nghị định về lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên

Theo Dự thảo, các giáo viên được cử đi đào tạo nâng chuẩn sẽ được hưởng các chế độ sau:

– Được cơ quan quản lý, sử dụng tạo điều kiện về thời gian và được hỗ trợ, cấp kinh phí đào tạo theo quy định;

– Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục;

– Giáo viên thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại Điều 2 Nghị định này được miễn học phí.

– Được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

– Được biểu dương, khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong học tập.

3 trường hợp phải đền bù kinh phí đào tạo khi tham gia nâng chuẩn

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng chỉ rõ 03 trường hợp giáo viên được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng phải đền bù chi phí đào tạo như sau:

– Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo.

– Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp.

– Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

Như vậy, đối với những giáo viên được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng nếu sau thời gian học nâng chuẩn mà không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thì giáo viên đó phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định.

Dự thảo cũng quy định chi tiết lộ trình nâng chuẩn nếu được thông qua sẽ được áp dụng từ 01/7/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button