Giáo Dục

Giới và hệ thống phân loại 5 giới


website mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Lý thuyết Giới và hệ thống phân loại 5 giới nhằm hỗ trợ học sinh tham khảo trong quá trình học tập môn Sinh học 10 đạt kết quả cao.

Lý thuyết: Các cấp tổ chức của thế giới sống

Lý thuyết Giới và hệ thống phân loại 5 giới thuộc Chuyên đề: Giới thiệu chung về thế giới sống Sinh học 10 với phần lý thuyết trọng tâm được đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn luyện và nắm vững kiến thức bài học.

1. Khái niệm giới

Giới (Regnum) trong Sinh học là đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định.

Bài viết gần đây

2. Hệ thống phân loại 5 giới

Oaitâykơ và Magulis đã phân chia thế giới sinh vật thành 5 giới, đó là : giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật.

  • Lý thuyết Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
  • Lý thuyết Đặc điểm chính của mỗi giới

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Vật lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button