Hỏi Đáp

Hard reset máy Acer Iconia B1-723

Hard reset khi máy bạn quên mật khẩu màn hình khóa hoặc bị lỗi không thao tác máy được.

Lưu ý: Tất cả dữ liệu trên điện thoại của bạn sẽ bị xóa đi và không thể phục hồi lại được.

Để hard reset máy Acer Iconia B1-723 như sau:

Bước 1: Tắt nguồn máy hoàn toàn.

Bước 2: Giữ cùng lúc “Nguồn + Âm lượng tăng” cho đến khi máy hiện ra các chữ tiếng Anh.

Giữ cùng lúc

Giữ cùng lúc “Nguồn + Âm lượng tăng” cho đến khi máy hiện ra các chữ tiếng Anh.

Bước 3: Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Wipe data/Factory Reset” và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Wipe data/Factory Reset” và dùng phím Nguồn để chọn.

Bước 4: Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Yes” và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Yes” và dùng phím Nguồn để chọn.

Bước 5: Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Reboot System Now” và dùng phím Nguồn để chọn.

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống

Dùng phím âm lượng giảm di chuyển xuống “Reboot System Now” và dùng phím Nguồn để chọn.

Chúc các bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button