Giáo Dục

Hóa 10 Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion


Liên kết ion

Hóa 10 Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion được website biên soạn là tóm tắt nội dung hóa 10 bài 13 giúp các bạn học sinh biết được khái niệm và cũng như xác định được được các chất có liên kết ion trong phân tử. Mời các bạn tham khảo.

A. Tóm tắt Hóa 10 bài 12

I. Khái niệm về liên kết hóa học

1. Khái niệm về liên kết

Trừ trường hợp các khí hiếm, ở điều kiện bình thường các nguyên tử của các nguyên tố không tồn tại ở trạng thái tự do, riêng rẽ mà liên kết với các nguyên tử khác nhau tạo thành phân tử hay tinh thể.

Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tử để tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.

2. Quy tắc bát tử (8 electron)

Theo quy tắc bát tử thì các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với các nguyên tử khác để đạt cấu hình vững bền của các khí hiếm với 8 electron (hoặc 2 electron với heli) ở lớp ngoài cùng.

II. Các kiểu liên kết

1. Liên kết ion.

a) Các nguyên tử kim loại có 1, hoặc 2, hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng nên khi đi vào liên kết nó có xu hướng nhường hết số electron lớp ngoài cùng để cho lớp sát cùng trở thành bão hòa và sau khi nhường electron thì phần còn lại trở thành phần tử mang điện tích dương gọi là ion dương (hay cation)

b) Các nguyên tử phi kim có số electron ở lớp ngoài cùng là 5 hoặc 6 hoặc 7 nên khi biến động có xu hướng thu thêm 1, 2, 3 electron vào lớp ngoài cùng để có vỏ electron giống khí hiếm. sau khi nhận thêm electron thì nó trở thành phần tử mang điện âm, gọi là ion âm (hay anion).

Liên kết ion: Là liên kết được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

III. Sự tạo thành liên kết ion

Các ion trái dấu sẽ hút nhau với lực hút tĩnh điện để trở thành phân tử. ta gọi đó là phân tử ion và mối liên kết trong phân tử là liên kết ion.

VD: Liên kết trong phân tử CaCl2

Nguyên tử Ca nhường 2 electron tạo thành ion dương.

Ca → Ca2+ + 2e

Nguyên tử clo nhận 1 electron tạo thành ion âm.

Cl2 + 2e → 2Cl

Ion Ca2+ và 2 ion Cl hút nhau bằng lực hút tĩnh điện để tạo thành phân tử CaCl2.

● Điều kiện hình thành liên kết ion:

Liên kết được hình thành giữa các kim loại điển hình và phi kim điển hình.

Quy ước hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử liên kết lớn hơn hoặc bằng 1,7 là liên kết ion (trừ một số trường hợp).

● Đặc điểm của hợp chất ion:

Các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao, dẫn điện khi tan trong nước hoặc nóng chảy.

B. Trắc nghiệm hóa 10 bài 12

Câu 1: Liên kết ion được tạo thành giữa

A. Hai nguyên tử kim loại

B. Hai nguyên tử phi kim.

C. Một nguyên tử kim loại mạnh và một nguyên tử phi kim mạnh.

D. Một nguyên tử kim loại yếu và một nguyên tử phi kim yếu.

Câu 2: Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có số electron lần lượt là

A. 10 và 18

B. 12 và 16

C. 10 và 10

D. 11 và 17

Câu 3: Phân tử nào sau đây có liên kết phân cực nhất?

A. F2O

B. Cl2O

C. ClF

D. O2

Câu 4: Liên kết trong phân tử chất nào sau đây mang nhiều tính chất của liên kết ion nhất?

A. LiCl

B. NaCl

C. KCl

D. CsCl

Để xem toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 10 bài 13 cũng như đáp án tại: Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

C. Giải Hóa 10 bài 12

website đã biên soạn hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa hóa 10 bài 12 chi tiết tại: Giải Hóa 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

…………………………..

Trên đây website đã giới thiệu Hóa 10 Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button