Giáo Dục

Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học được website gửi tới bạn đọc là nội dung trong tâm bài Hóa 10 bài 8, tài liệu đưa ra các lý thuyết trọng tâm về sự biến đổi tuần hoàn của cấu hình electron. Từ đó giúp các bạn học sinh giải quyết các dạng bài tập.

  • Giải Hóa 10 Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
  • Hóa học 10 Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Hóa 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  • Giải Hóa 10 Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

A. Tóm tắt lý thuyết Hóa 10 bài 8

I. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

  • Số thứ tự của nhóm A bằng số electron ở lớp ngoài cùng (số e hóa trị).
  • Đầu mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là ns1, kết thúc mỗi chu kì là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử ns2np6 (trừ chu kì 1)
  • Cấu hình electron ngoài cùng của các nguyên tố trong cùng một nhóm được lặp đi lặp lại biến đổi tuần hoàn.

II. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A

1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số electron lớp ngoài cùng (số e hóa trị) là nguyên nhân sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A.

Số thứ tự của nhóm = Số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị

Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA

Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA => VIIIA

2. Một số nhóm A tiêu biểu 

a. Nhóm VIIIA (Nhóm khí hiếm)

Gồm các nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Cấu hình e lớp ngoài cùng chung ns2np6 (trừ He)

Hầu hét các khí hiếm không tham gia phản ứng hóa học, tồn tại ở dạng khí, đơn phân tử chỉ 1 nguyên tử

b. Nhóm IA (Nhóm kim loại kiềm)

Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Cấu hình e ớp ngoài cùng chung: ns1 (dễ nhường 1e để đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm)

  • Tính chất hóa học:

Tác dụng với oix tạo oxit bazơ

Tác dụng với phi kim tạo muối

Tác dụng với nước tạo hidroxit + H2

c. Nhóm VIIA (Nhóm halogen) 

Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At

Cấu hình e lớp ngoài cùng chung: ns22p5 (Dễ dàng nhận 1e để đặt cấu hình e bền vững của khí hiếm)

  • Tính chất hóa học:

Tác dụng với oxi tạo oxit axit

Tác dụng với kim loại tạo muối

Tác dụng với H2 tạo hợp chất khí.

>> Mời các bạn tham khảo lý thuyết hóa 10 bài tiếp theo tại: Hóa 10 bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

B. Giải hóa 10 bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Giúp các bạn học sinh hoàn thành tốt các bài tập sgk hóa 10 bài 8, website đã biên soạn hướng dẫn giải chi tiết các bài tâp SGK một cách chi tiết dễ hiểu nhất để gửi tại bạn đọc tại:Giải hóa 10 bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học 

C. Trắc nghiệm hóa 10 bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Câu 1: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tố thuộc cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn?

A. 9, 11, 13

B. 3, 11, 19

C. 17, 18, 19

D. 20, 22, 24

Câu 2: Cho các dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau đây bao goomg các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A trong bảng tuần hoàn?

A. 2, 10

B. 7, 17

C. 18, 26

D. 5, 15

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong một chu kì, cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố biến thiên tuần hoàn.

B. Trong một chu kì, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố tang dần.

C. Trong một chu kì, do số proton trong hạt nhân nguyên tử các nguyên tố tang dần nên khối lượng nguyên tử tăng dần.

D. Trong một chu kì ngắn, số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố tang dần.

Ngoài các câu hỏi sách giáo khoa hóa 10 bài 8, các bạn cần nâng cao rèn luyện kĩ năng cũng như các thao tác giải bài tập dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 8. Mời các bạn tham khảo tại: Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

……………………….

Trên đây website đã giới thiệu Hóa học 10 Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button