Giáo Dục

Looking back Unit 8 lớp 10 New ways to learn


Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021, tài liệu Soạn SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 8 Looking back do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Unit 8 lớp 10 Looking back – New ways to learn gồm gợi ý đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập tiếng Anh có trong trang 34 SGK tiếng Anh 10 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

+ Pronounce correctly three -syllable adjectives and verbs related to the topic new ways to learn.

Bài viết gần đây

+ Use some key words of the topic new ways to learn.

+ Do the exercises on relative clauses.

2. Objectives:

– Topic: New ways to learn

– Vocabulary: new ways to learn

– Grammar: Relative clauses

II. Soạn giải Looking back tiếng Anh Unit 8 lớp 10 New ways to learn

Pronunciation

1. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Bài nghe

2. Listen again and put a mark (‘) before the stressed syllable. Nghe lại và đặt dấu ‘ trước âm tiết nhấn.

Bài nghe

Three-syllable adjectives

Three-syllable verbs 

‘adjectives, e’lectric

‘graduate, de’velop

e’ffective, ‘wonderful

con’tinue, con’sider

con’venient, ‘similar

‘dedicate, recom’mend

Vocabulary

1. Complete the text with the appropriate words from the box. Hoàn thành bài văn với những từ phù hợp có trong khung.

Đáp án

(1) d. electronic (2) e. learning (3) b. dictionary

(4) c. technology (5) f. advantage (6) a. devices

Hướng dẫn dịch

Từ điển điện tử hiện nay phổ biến trong các lớp học tiếng Anh. Chúng có thể rất dễ tải về thiết bị điện tử cá nhân của bạn mà bạn có thể mang theo với bạn đến mọi nơi. Công nghệ mới này thật tuyệt, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến việc học của bạn. Người ta có thể nghĩ một từ điển là cách tốt nhất để học từ mới. Thực tế, việc học từ mới bằng cách dịch ra làm chậm đi quá trình học của bạn. Từ điển chỉ nên được sử dụng khi tất cả những cách tìm ra nghĩa đã thất bại. Có những cách khác để hiểu từ vựng mới, như là nhìn vào những thành phần của từ hoặc sử dụng ngữ cảnh để đoán nghĩ. Công nghệ hiện đại đã thâm nhập vào cuộc sống của bạn và bạn nên cố gắng tận dụng nó. Từ điển điện tử trong những thiết bị di động là một công cụ học tập rất hay, nhưng bạn cũng cần nghĩ đến cách sử dụng chúng hiệu quả.

2. In pairs, ask and answer the following questions. Làm theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi sau.

Đáp án

1. We can easily download them into your personal electronic device we can carry with us everywhere.

2. Because learning new vocabulary by translating slows down the learning process.

3. We need to think how to use them effectively.

Grammar

1. Use ‘which’, ‘that’, ‘who’ or ‘whose” to fill in each gap. Sử dụng “which”, “that”, “who” hoặc “whose” để điền vào chỗ trống.

Đáp án

1. which; 2. who; 3. which; 4. whose; 5. who; 6. whose;

Hướng dẫn dịch

1. Căn nhà mà cha tôi đã xây thì to.

2. Thầy Xuân Trường, người là giáo viên đầu tiên của tôi, đã nhận được một giải thưởng cho việc dạy học xuất sắc.

3. Công cụ truyền thông, mà tôi thường sử dụng để thực hành tiếng Anh, có vài ứng dụng hay.

4. Đó là Peter, người mà cha anh ấy vừa trở về từ Philipines.

5. Người phụ nữ mà bạn vừa nói chuyện là giáo viên tiếng Anh yêu thích của tôi.

6. Người mà công việc của họ liên quan đến việc sử dụng một máy tính hầu như cả ngày có thể bi bệnh đau đầu.

2. Combine each pair of sentences into one. Use comma(s) if necessary. Kết hợp mỗi cặp câu thành một. Sử dụng dấu phẩy (,) nếu cần thiết.

Đáp án

1. Shakespeare, whose birthplace was Stratford-upon-Avon, was a famous playwright.

2. His grandmother, who was a hard-working woman, had a great influence on his life.

3. Tom has hundreds of books, which are all on foreign languages.

4. Lan is interested in physics, which I don’t like.

5. I will always remember the teacher who taught me how to read and write.

6. The girl whose electronic dictionary broke down looked very upset.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 8 New ways to learn Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button