Giáo Dục

Lý thuyết Di truyền liên kết


Lý thuyết Di truyền liên kết

Lý thuyết Di truyền liên kết tổng kết các nội dung cơ bản và những vẫn đề cần lưu ý trong chương trình Sinh học lớp 9, chuyên đề Các quy luật di truyền nói riêng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lý thuyết Quy luật phân li

Lý thuyết Quy luật phân li độc lập

Bài tập tự luận Di truyền liên kết

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC 9: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

Di truyền liên kết

1. Thí nghiệm của Moocgan

– Moocgan cho lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

– Lai phân tích ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.

– Sơ đồ lai:

Lý thuyết Di truyền liên kết

– Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

– Hiện tượng này được giải thích bằng sự liên kết các gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.

2. Ý nghĩa

– Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

– Di truyền liên kết làm hạn chế biến dị tổ hợp.

– Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta có thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button