Giáo Dục

Lý thuyết Thường biến


Lý thuyết Sinh học 9: Thường biến

Lý thuyết Thường biến tổng kết các nội dung cơ bản và những vẫn đề cần lưu ý trong chương trình Sinh học lớp 9, chuyên đề Các quy luật di truyền nói riêng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp cho việc dạy và học của quý thầy cô và các em học sinh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Lý thuyết Quy luật phân li

Lý thuyết Quy luật phân li độc lập

Bài tập tự luận Thường biến

CHUYÊN ĐỀ SINH HỌC 9: CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN

LÝ THUYẾT THƯỜNG BIẾN

1. Các loại biến dị

Dựa vào sự di truyền của các loại biến dị, người ta chia biến dị thành các dạng sau:

Lý thuyết thường biến2. Định nghĩa

– Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới sự ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

– Thường biến diễn ra đồng loạt theo cùng một hướng xác định đối với một nhóm cá thể có cùng kiểu gen và sống trong điều kiện giống nhau.

– Thường biến không di truyền do không biến đổi kiểu gen. Tuy nhiên, nhờ có những thường biến mà cơ thể phản ứng linh hoạt về kiểu hình, đảm bảo sự thích ứng trước những thay đổi nhất thời hoặc theo chu kỳ của môi trường.

3. Mối quan hệ gen – kiểu hình.

– Bố mẹ không truyền cho con những tính trạng sẵn có mà chỉ truyền cho con kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường.

– Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và kiểu hình.

– Các tính trạng chất lượng, như màu lông, hàm lượng lipit trong sữa, … đều là những tính trạng thường ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường.

– Các tính trạng số lương, như năng suất, số hạt trên bông, lượng sữa, … phụ thuộc rất nhiều vào môi trường.

4. Mức phản ứng.

– Mức phản ứng của một một kiểu gen là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

– Mức phản ứng được quy định do gen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button