Giáo Dục

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 119

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 119 giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2 bài 119

CHÍNH TẢ: AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

1. Nghe – viết: Ai ngoan sẽ được thưởng (từ Một buổi sáng … đến da Bác hồng hào.)

Tìm và tập viết tên riêng trong bài chính tả.

Tên riêng: Bác Hồ

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (chúc, trúc): cây …, … mừng.

(chở, trở): … lại, che …

b) (bệt, bệch): ngồi …, trắng …

(chết, chếch): chênh …, đồng hồ …

Trả lời:

a)

– cây trúc, chúc mừng

trở lại, che chở

b)

– ngồi bệt, trắng bệch

– chênh chếch, đồng hồ chết

Như vậy là website đã giới thiệu bài viết Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 bài 119 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2 và Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button