Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 1: Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu ; =

Lý thuyết Toán lớp 1: Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; = bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. Lý thuyết về Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

Việc học các kỹ năng giải Toán khi bắt đầu bước vào lớp 1 là rất quan trọng. Vậy giải Toán như thế nào để phù hợp với tất cả các học sinh, các em có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả. Sau đây là một ví dụ minh họa về bài lý thuyết Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =, gồm có 3 dạng Toán cơ bản. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

  • Biết so sánh số lượng, sử dụng từ “bé hơn”, “lớn hơn” hoặc “bằng” và các dấu “<; >; =” để so sánh các số.

Lý thuyết về Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =Lý thuyết về Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =Lý thuyết về Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

II. Các dạng Toán về Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =

1. Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống

– Đếm các đại lượng của mỗi vế.

– Xếp tương ứng một – một và so sánh.

– Sử dụng dấu thích hợp để điền vào ô trống.

2. Dạng 2: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Ghi nhớ lại thứ tự các số vừa học 1;2;3;4;5 và ngược lại.

3. Dạng 3: Thêm hoặc bớt để được hai đại lượng bằng nhau.

Đếm số lượng của mỗi đại lượng.

– Xếp tương ứng một – một để xác định đại lượng đang thừa hoặc thiếu.

– Số lượng cần thêm hoặc bớt chính là số vật đang thiếu hoặc thừa vừa tìm được ở bước 2.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: Bé hơn, lớn hơn, bằng. Dấu <; >; =, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 và cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tự luyện tập và tự học ở nhà dưới sự hướng dẫn của các phụ huynh để nâng cao chất lượng dạy học cho các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button