Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 1: Số 6

Lý thuyết Toán lớp 1: Số 6 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

I. Lý thuyết Toán lớp 1: Số 6

1. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết 5 thêm một được 6 và viết được số 6

– Đọc, đếm được từ 1 đến 6, vị trí của các số trong dãy số.

– So sánh các số trong phạm vi 6

Lý thuyết Toán 1

II. CÁC DẠNG TOÁN về số 6

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

– Em đếm các số theo thứ tự, số 5 thêm một đơn vị sẽ được 6

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ 1 đến 6

Ghi nhớ thứ tự dãy số 1;2;3;4;5;6 và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ 1 đến 6

Theo thứ tự của dãy số ta có: 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6.

Qua đây, các em có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 1 của mình thêm hiệu quả. Trên đây là một ví dụ minh họa về bài lý thuyết số 6, gồm có 3 dạng Toán: Đếm số lượng các đồ vật; Hoàn thành dãy số từ 1 đến 6; So sánh các số từ 1 đến 6. Chúc các em học tốt và thi tốt.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: số 6, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 giữa học kì 1 và cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button