Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Lý thuyết Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán, sử dụng các hình vẽ kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Hình tròn: Tâm, đường kính và bán kính.

+ Tâm là trung điểm của đường kính.

+ Đường kính luôn gấp hai lần bán kính

– Cách dùng compa để vẽ hình tròn.

Ví dụ:

Lý thuyết Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

– Hình tròn tâm O, bán kính OM, đường kính AB.

– Tâm O là trung điểm của đường kính AB.

– Độ dài đường kính AB gấp hai lần độ dài bán kính OM

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định tâm, đường kính, bán kính của một hình tròn.

+ Tâm là trung điểm của đường kính.

+ Đường kính: Đoạn thẳng đi qua tâm của hình tròn và cắt đường tròn tại hai điểm.

+ Bán kính: Đoạn thẳng từ tâm đến một điểm nằm trên đường tròn.

Dạng 2: Tính độ dài bán kính khi biết đường kính và ngược lại.

– Đường kính luôn gấp hai lần bán kính.

– Ngược lại, bán kính bằng một nửa đường kính.

Dạng 3: Vẽ hình tròn khi biết độ dài của bán kính hoặc đường kính.

Sử dụng compa để vẽ hình tròn:

– Chọn một điểm làm tâm của hình tròn.

– Mở compa theo khoảng cách bằng bán kính cho trước.

– Đặt một chân cố định của com pa trùng với tâm, chân bút chì còn lại di chuyển và quay một vòng, điểm đầu trùng với điểm cuối cùng để được một hình tròn.

Bài Tập Toán lớp 3 về Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

  • Giải vở bài tập Toán 3 bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button