Giáo Dục

Lý thuyết Toán lớp 3: Tháng – năm

Lý thuyết Tháng – năm

Lý thuyết Tháng – năm môn Toán lớp 3 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính kèm theo cách giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Một năm có 12 tháng: Từ tháng 1 đến tháng 12

– Số ngày trong từng tháng là:

Lý thuyết Tháng - năm

Ví dụ: Lịch năm 2018

Lý thuyết Tháng - năm

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Số ngày trong một tháng.

– Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

– Em có thể dùng nắm tay của mình để nhẩm nhanh số ngày của mỗi tháng:

Lý thuyết Tháng - năm

Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần?

– Một tuần có 7 ngày.

Giải bằng cách đếm các nhóm 7 hoặc nhìn trên lịch để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

Bài Tập Toán lớp 3 về Tháng – năm

  • Giải vở bài tập Toán 3 bài 102: Tháng – năm

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 3: Tháng – năm, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button