Giáo Dục

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp – xác suất

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp – xác suất

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chuyên đề tổ hợp – xác suất. Tài liệu tóm tắt lý thuyết, công thức tính hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton, biến cố và xác suất. Cùng với đó là 225 bài tập trắc nghiệm thuộc chuyên đề tổ hợp – xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập xác suất lớp 11 có đáp án

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán: Tuyển chọn 50 bài toán Xác suất điển hình

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

Lý thuyết và bài tập chuyên đề tổ hợp - xác suất

IV. Bài tập tổng hợp

Câu 1: Số tự nhiên n thỏa mãn A_{n}^{2}-C_{n+1}^{n-1}=5 là:

A. n = 3 B. n = 5
C. n = 4 D. n = 6

Câu 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và lớn hơn 5000

A. 8400 B. 15120
C. 6720 D. 3843

Câu 3: Một hộp có 5 viên bi đen, 4 viên bi trắng. Chọn ngẫu nhiên 2 viên bi. Xác suất 2 viên bi được chọn đều cùng màu là:

A. frac{1}{4} B. frac{1}{9} C. frac{4}{9} D. frac{5}{9}

Câu 4: Đội văn nghệ của trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng. hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn?

A. 120 B. 102 C. 98 D. 100

Câu 5: Với các chữ số 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau trong đó hai chữ số 2, 3 không đứng cạnh nhau?

A. 120 B. 96 C. 48 D. 72

Câu 6: Sắp xếp 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau và các nam sinh luôn ngồi cạnh nhau?

A. 207360 B. 120096 C. 120960 D. 34560

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button