Giáo Dục

Lý thuyết Vật lý 9 Bài 11


Lý thuyết Vật lý lớp 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở dây dẫn được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Vật lý 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

  • Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9
  • Bài tập vận dụng định luật Ôm
  • Bài tập về công suất điện và điện năng
  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Vật lý

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

I. Định luật ôm – Điện trở của dây dẫn

1. Định luật Ôm

– Cường độ dòng điện qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây

– Công thức định luật Ôm: I=frac{U}{R}

– Trong đó:

+ I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A)

+ U là hiệu điện thế (V)

+ R là điện trở left( Omega right)

– Đổi đơn vị: 1A=1000mA,1mA={{10}^{-3}}A

2. Điện trở của dây dẫn

R=frac{U}{I} không đổi vơi một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó

– Đơn vị: Omega

– Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó.

– Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn.

II. Định luật ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

1. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp

– Điện trở tương đương của đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi

– Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành

{{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}+...+{{R}_{n}}

2. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp

– Hiệu điện hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần

U={{U}_{1}}+{{U}_{2}}+....+{{U}_{n}}

– Cường độ dòng điện của mỗi điện trở bằng cường độ dòng điện toàn mạch:

I={{I}_{1}}={{I}_{2}}=...={{I}_{n}}

3. Hệ quả

Trong đoạn mạch mắc nối tiếp, hiệu điện thế tỉ lệ thuận với điện trở: frac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=frac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}

III. Định luật Ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc song song

1. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song

– Điện trở tương đương được tính bằng công thức:

frac{1}{{{R}_{td}}}=frac{1}{{{R}_{1}}}+frac{1}{{{R}_{2}}}+...+frac{1}{{{R}_{n}}}

2. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song

– Hiệu điện thế hai đầu mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở:

U={{U}_{1}}={{U}_{2}}=...={{U}_{n}}

– Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện các điện trở thành phần:

I={{I}_{1}}+{{I}_{2}}+...+{{I}_{n}}

3. Hệ quả

– Với mạch điện gồm 2 điện trở mắc song song: {{R}_{td}}=frac{{{R}_{1}}.{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}+{{R}_{2}}}

– Cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây tỉ lệ nghịch với điện trở đó: frac{{{I}_{1}}}{{{I}_{2}}}=frac{{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}}

———————————————————

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở dây dẫn. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 9, Giải bài tập môn Vật lý lớp 9, Giải vở bài tập Vật Lý 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9 và đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button