Giáo Dục

Lý thuyết Vật lý lớp 9 bài 4


Lý thuyết Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Lý thuyết Vật lý lớp 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp được website sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Vật lý lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới

  • Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 – 2017

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

– Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

– Công thức định luật Ôm: 

– Điện trở tương đương của một mạch điện gồm các điện trở là điện trở có thế thay thế cho đoạn mạch này sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

– Khi đoạn mạch có ampe kế, dây nối trong đoạn mạch có giá trị rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch cần đo cường độ dòng điện, nên ta có thể bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối khi tính điện trở mạch nối tiếp.

– Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

+ Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I = I1 = I2.

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U = U1 + U2.

+ Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần:

R = R1 + R2.

+ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

frac{U_{1}}{U_{2}}=frac{R_{1}}{R_{2}}.

Ví dụ minh họa: Cho hai điện trở {{R}_{1}}=15Omega ,{{R}_{2}}=24Omega mắc nối tiếp vào giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng 2,5A

a. Tính điện trở tương đương của mạch

b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu mỗi điện trở

c. Mắc thêm điện trở {{R}_{3}} nối tiếp với đoạn mạch trên. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch khi này bằng 2A. Tính điện trở {{R}_{3}}

Hướng dẫn giải

a. {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}=15+24=39Omega Rightarrow U=I.R=39.2,5=97,5V

b. Do hai điện trở mắc nối tiếp nên I={{I}_{1}}={{I}_{2}}=2,5A

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là: left{ begin{matrix}

{{U}_{1}}={{I}_{1}}.{{R}_{1}}=2,5.15=37,5V 

{{U}_{2}}={{I}_{2}}.{{R}_{2}}=2,5.24=60V 

end{matrix} right.

c. Khi mắc thêm điện trở {{R}_{3}} vào mạch điện thì hiệu điện thế toàn mạch không thay đổi, cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng 2A. Khi đó

{{R}_{td}}=frac{U}{I}=frac{97,5}{2}=48.75Omega. Mặt khác {{R}_{td}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}+{{R}_{3}}=48.75Omega Rightarrow {{R}_{3}}=7,75Omega

Hiện tại các bạn học sinh đang bước vào kì thi học kì 1, chúng tôi xin giới thiệu các một số tài liệu tham khảo sau:

  • Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 9 – Đề 1
  • Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 9 – Đề 2
  • Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lý 9 – Đề 3

Như vậy website đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Vật lý lớp 9 bài 4. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Vật Lý lớp 9, Giải bài tập môn Vật lý lớp 9, Giải vở bài tập Vật Lý 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9 và đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button