Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn 2021

Mẫu báo cáo tổ chuyên môn theo tháng được Big Data VN sưu tầm và đăng tải là biểu mẫu giáo viên dùng để báo cáo những chương trình đã và chưa làm được cũng như những số liệu về công tác tập huấn của Sở GD&ĐT đưa ra. Mời quý thầy cô tham khảo.

  • Mẫu phiếu đánh giá giáo viên của tổ chuyên môn và Hiệu trưởng
  • Mẫu báo cáo kết quả công việc

1. Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn là gì?

Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn là một trong số những biểu mẫu sử dụng phổ biến trong các nhà trường tiểu học, THCS, THPT dành cho các thầy cô giáo, dùng để báo cáo chương trình chuyên môn cũng như các công tác tập huấn và giảng dạy tại trường.

2. Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn số 1

TRƯỜNG THCS …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ

VĂN PHÒNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học………….

I. Tổng kết công tác tháng:

1. Công tác tư tưởng chính trị: (Những việc làm trong tháng về công tác tư tưởng chính trị).

Những vi phạm về tác phong, đạo đức, tư cách, tư tưởng chính trị, …. ( cụ thể nêu rõ sự việc và tên nhân viên ).

STT

Họ và tên

Nội dung vi phạm

Biện pháp xử lý

2. Công tác chuyên môn

a) Đánh giá chung về thực hiện giờ công, Ngày công

b) Những nhân viên còn vi phạm

STT

Họ và tên

Thứ -ngày

Nội dung vi phạm

Biện pháp xử lý

1

2

c) Thực hiện giờ giấc thường trực trường, điều khiển trống:

Tên người vi phạm

Thứ- ngày

Hiện tượng vi phạm

Biện pháp xử lý

d) Công tác văn thư

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Tồn tại

Hướng giải quyết

e) Công tác thư viện:

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Tồn tại

Hướng giải quyết

f) Công tác thiết bị

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Tồn tại

Hướng giải quyết

g) Công tác kế toán

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Tồn tại

Hướng giải quyết

h) Công tác y tế học đường

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

Tồn tại

Hướng giải quyết

k) Những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nổi bật nhất trong tháng:

Họ tên giáo viên

Nội dung hoàn thành xuất sắc

Ghi chú

2. Công tác khác:

Những công tác khác đã làm

Đánh giá

3. Những đề xuất của Tổ với Trường – Phòng về các mặt hoạt động.

II/ Công tác trọng tâm của tháng tới: (Tháng …../ …)

…………, ngày……tháng… …năm ……….

Tổ chuyên môn

3. Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn số 2

PHÒNG GD – ĐT ………………

TRƯỜNG ………………

BÁO CÁO THÁNG …../ 20 …

TỔ CM: …………………………..

…………, ngày ….. tháng ….. năm 20 …

I. Những việc đã làm được:

1. Thực hiện chương trình:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn (tập huấn) do trường, Phòng, Sở GD tổ chức:

Nội dung/Môn

Tên GV tham gia

Tên GV nghỉ (lý do)

3. Thực hiện dự giờ, thao giảng, chuyên đề của tổ, nhóm chuyên môn:

Môn

Nội dung chuyên đề

Địa điểm, thời gian, khối, lớp tổ chức

Người thực hiện

Số GV dự

Tên GV không dự, lý do

4. Số tiết nghỉ, dạy thay, dạy bù:

Tên GV nghỉ

Lý do

Dạy thay

(thứ, tiết, lớp, tên GV)

Dạy bù

(thứ, tiết, lớp, tên GV)

Tiết trống

5. Những công việc khác chuyên môn đã thực hiện:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

II. Những việc chưa làm được:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

III. Những đề xuất, kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Trên đây là Mẫu báo cáo tháng của tổ chuyên môn mới nhất 2021. Mẫu dùng để thống kê đầy đủ những việc đã làm được cũng như những nội dung thực hiện chương trình, từ đó đưa ra đề xuất kiến nghị trong năm học mới.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button