Biểu Mẫu

Mẫu BK06-ĐK-TCT: Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân

Mẫu BK06-ĐK-TCT: Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân là gì?

Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân là mẫu dùng để kê khai góp vốn. Mẫu gồm các thông tin: Tên tổ chức, cá nhân góp vốn vào người nộp thuế, Quốc tịch đối với cá nhân góp vốn, Địa chỉ trụ sở của tổ chức góp vốn…..

2. Mẫu BK06-ĐK-TCT: Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân

Bạn đang xem: Mẫu BK06-ĐK-TCT: Bảng kê góp vốn của tổ chức, cá nhân

Mẫu số: BK06-ĐK-TCT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ

Góp vốn của tổ chức, cá nhân

(Kèm theo tờ khai mẫu số <01-ĐK-TCT>)

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):

STT

Tên tổ chức, cá nhân góp vốn vào người nộp thuế

Quốc tịch đối với cá nhân góp vốn

Địa chỉ trụ sở của tổ chức góp vốn

Số tiền (VNĐ)

Mã số thuế (nếu có)

Số giấy phép thành lập và hoạt động hoặc quyết định thành lập của tổ chức góp vốn

Số CMND/ CCCD của cá nhân góp vốn

1

2

Tổng cộng

x

x

x

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

………., ngày …. / …. / …..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button