Giáo Dục

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?

Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào? Đây là dạng bài toán tìm chữ cái. Dạng toán này giúp các bạn học sinh phát triển khả năng tư duy và vận dụng kiến thức chia có dư đã học. Hãy cùng Big Data VN tham khảo đáp án của bài toán

1. Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào?

Trong dãy HEODATHEODATHEODAT… ta phải tìm chữ cái thứ 2021

Ta có HEODAT có 6 chữ cái

2021 chia 6 được thương là 336 dư 5

=> Với 2021 chữ cái ta viết được 336 lần HEODAT và dư 5 chữ cái

=> Chữ cái thứ 2021 là chữ cái thứ 5

Vậy nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái A

2. Cách làm bài toán tìm chữ cái

Dạng bài này thực chất là ứng dụng của việc chia có dư. Để tìm chữ cái thứ x, ta chỉ việc lấy x chia cho số chữ cái của từ mà đề bài cho, số dư là mấy thì chính là chữ cái thứ đó

3. Các bài toán tìm chữ cái

Sau đây, Big Data VN gửi đến bạn đọc các bài toán tìm chữ cái tương tự.

Bài 1: Một bạn học sinh viết dãy HOCSINHGIOITINH thành dãy HOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINHHOCSINHGIOITINH… Hỏi chữ cái thứ 2020 là chữ cái gì?

Giải

Ta có, dãy HOCSINHGIOITINH có 15 chữ cái

2020 chia 15 có số dư là 10 => Chữ cái thứ 2020 là chữ cái thứ 10 của dãy HOCSINHGIOITINH

Vậy nếu viết HOCSINHGIOITINH liên tiếp thành dãy thì chữ cái thứ 2020 là chữ cái O

Bài 2: Một người viết tiếp nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM thành dãy CHAMHOCCHAMLAM. Hỏi chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ cái gì?

Giải

Nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM có 14 chữ cái

1000 chia 14 có số dư là 6

=> Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ cái thứ 6

Vậy nếu viết liên tiếp dãy CHAM HOC CHAM LAM thì chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ O

Bài 3: Người ta viết các chữ DẠY TỐT, HỌC TỐT… thành một dãy chữ cái. Hỏi chữ cái thứ 2002 là chữ gì?

Giải:

Dãy DẠY TỐT, HỌC TỐT có 12 chữ cái

Ta có 2002 chia 12 dư 10

=> Chữ cái thứ 2002 là chữ cái thứ 10

Vậy, viết các chữ DẠY TỐT, HỌC TỐT… thành một dãy chữ cái thì chữ cái thứ 2002 là chữ T

Bài 4:

Một người viết liên tiếp nhóm chữ Tổ quốc Việt Nam thành dãy Tổ quốc Việt Nam Tổ quốc Việt Nam…

a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?

b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ Ô? bao nhiêu chữ I?

c, Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?

d, Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo thứ tự: Xanh, đỏ, tím, vàng; xanh, đỏ,. .. Hỏi chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu gì?

Giải:

a. Nhóm chữ cái Tổ quốc Việt Nam có 13 chữ cái

Ta có 1996 chia 13 dư 7

=> Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ cái số 7

=> Nếu viết liên tiếp nhóm chữ Tổ quốc Việt Nam thì chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ cái V

b. Trong 1 dãy Tổ quốc Việt Nam thì cứ mỗi 2 chữ T có 2 chữ Ô và 1 chữ I

=> Nếu trong dãy có 50 chữ T thì có 50 chữ Ô và 25 chữ I

c. Bạn An đếm sai vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵn

d. Xanh, đỏ, tím, vàng là 4 màu

1995 chia 4 dư 3

=> Chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu tím

Trên đây, Big Data VN đã gửi đến bạn đọc lời giải của bài toán Nếu viết tắt từ “HEODAT” liên tiếp thì chữ cái thứ 2021 là chữ cái nào? Mời các bạn đọc thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.

Các bài viết liên quan:

  • Lan vào siêu thị để mua 12 hộp sữa, nhưng hôm nay siêu thị giảm giá mỗi hộp 25%. Hỏi cùng với số tiền định mua 12 hộp sữa kia Lan sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa tất cả?
  • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 3 và chia cho 4, 5, 6 đều dư 3?
  • Tìm số tự nhiên thích hợp để điền tiếp vào quy luật sau: 3, 15, 35, 63?
  • Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9
  • 9 đồng xu: 1 nặng, 8 nhẹ. Với 2 cân đĩa, cần ít nhất mấy lần cân để tìm ra đồng xu nặng?
  • Cho 2 số có tổng là 156. Nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 6 dư 9. Tìm số nhỏ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button