Giáo Dục

Nước và vai trò của nước trong tế bào


Lý thuyết: Nước và vai trò của nước trong tế bào được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo nhằm hỗ trợ quá trình học tập môn Sinh học 10 đạt kết quả cao.

Lý thuyết: Nước và vai trò của nước trong tế bào

Lý thuyết Nước và vai trò của nước trong tế bào thuộc Chuyên đề: Thành phần tế bào Sinh học 10 với phần lý thuyết trọng tâm được đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn luyện và nắm vững kiến thức bài học.

1. Đặc điểm về cấu trúc và đặc tính lí hoá

– Nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống. Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng các liên kết cộng hoá trị.

– Do có tính phân cực nên phân tử nước này hút phân tử nước kia và hút các phân tử phân cực khác. Nhờ đặc tính này mà nước trở thành nhân tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống.

2. Vai trò của nước đối với tế bào

– Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

– Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

– Là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

  • Lý thuyết: Các nguyên tố hoá học
  • Lý thuyết: Cacbohiđrat

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Vật lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button