Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán nâng cao Tuần 9

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 2: Tuần 9 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 tuần 9 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 2. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 2 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 2 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 2 và bài thi học kì 2 lớp 2 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 9

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 100?

A. 95 – 16 + 21 B. 34 + 14 + 27 C. 89 – 25 + 11  D. 26 + 46 + 1

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn X + 12 = 34 là:

A. X = 22 B. X = 12 C. X = 2 D. X = 20

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12l + 34l + 25l = ….l là:

A. 74 B. 73 C. 72 D. 71

Câu 4: Số có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 1 là:

A. 01 B. 10 C. 21 D. 20

Câu 5: Số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số, tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai là:

A. 79 B. 80 C. 89 D. 90 

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 11 + 24 + 53 b) 36 + 27 – 20 
c) 18l + 12l – 20l d) 98l – 12l – 40l

Bài 2: Tìm X (theo mẫu):

Mẫu: X + 2 = 5 + 9

X + 2 = 14

X = 14 – 2

X = 12

a) X + 46 = 12 + 66 b) X + 24 = 13 + 72
c) X + 3 = 4 + 5 d) X + 12 = 30 + 44

Bài 3: Trong một phép tính, biết số hạng thứ nhất là số bé nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 7, số hạng thứ hai là số tròn chục liền trước số 45. Hãy tìm tổng của phép tính đó.

Bài 4: Cây táo có 58 quả, cây bưởi có ít hơn cây táo 16 quả, cây chanh có nhiều hơn cây bưởi 7 quả. Tính số quả có ở cây bưởi và cây chanh.

Bài 5: Bác Hùng có 15l dầu, bác chia số dầu vào 5 can sao cho số lít dầu ỏ mỗi can không bằng nhau. Tính số dầu ở mỗi can.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 – Tuần 9

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A D B C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 11 + 24 + 53 = 35 + 53 = 88

b) 36 + 27 – 20 = 63 – 20 = 43

c) 18l + 12l – 20l = 30l – 20l = 10l

d) 98l – 12l – 40l = 86l – 40l = 46l

Bài 2:

a) X + 46 = 12 + 66

X + 46 = 78

X = 78 – 46

X = 32

b) X + 24 = 13 + 72

X + 24 = 85

X = 85 – 24

X = 61

c) X + 3 = 4 + 5

X + 3 = 9

X = 9 – 3

X = 6

d) X + 12 = 30 + 44

X + 12 = 74

X = 74 – 12

X = 62

Bài 3:

Số bé nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số bằng 7 là 16.

Số tròn chục liền trước số 45 là 40.

Tổng của phép tính là:

16 + 40 = 56

Đáp số: 56

Bài 4:

Cây bưởi có số quả là:

58 – 16 = 42 (quả)

Cây chanh có số quả là:

42 + 7 = 49 (quả)

Số quả ở cây bưởi và cây chanh là:

42 + 49 = 91 (quả)

Đáp số: 91 quả

Bài 5:

Vì 15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 nên số dầu ở 5 can lần lượt là 1l, 2l, 3l, 4l và 5l.

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 2, đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button