Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 3: Tuần 16 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 3 tuần 16 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm nâng cao được website biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 3 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 3 và bài thi học kì 2 lớp 3 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 16

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Gấp một số lên 7 lần rồi trừ cho 5 thì được số nhỏ nhất có ba chữ số. Số đó là:

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

Câu 2: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 234 …. 4 – 136 = 800

A. x B. : C. + D. – 

Câu 3: Giá trị của biểu thức 15 x 6 + 182 là:

A. 282 B. 272 C. 292 D. 302

Câu 4: Khi lấy hiệu giữa 489 và 142 rồi nhân với 5 thì ta được biểu thức:

A. 489 + 142 + 5 B. 489 x 5 + 142
C. 489 + 142 x 5 D. (489 + 142) x 5

Câu 5: Một tiệm may có 500 chiếc áo, họ xếp vào các túi, mỗi túi gồm 4 chiếc áo. Sau đó họ xếp vào các hộp, mỗi hộp gồm 5 túi. Hỏi số hộp áo tiệm may có được sau khi xếp xong 500 chiếc áo là:

A. 20 hộp B. 25 hộp C. 30 hộp D. 35 hộp

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 62 + 16 + 25 + 84 + 38 + 75

b) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39

c) (400 – 48 x 7 + 6 x 6 – 100) x (100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900)

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X + 271 – 392 = 489  b) X x 6 + 183 = 921
c) X : 2 – 172 = 29 d) X x 5 + X = 360 

Bài 3: Ba lớp 3A, 3B, 3C có tất cả 147 học sinh. Lớp 3A và lớp 3B có tổng cộng 98 học sinh. Số học sinh của lớp 3B và 3C nhiều hơn tổng số học sinh của lớp 3A và 3B là 4 học sinh. Tính số học sinh của 3 lớp 3A, 3B và 3C.

Bài 4: Một đoàn khách gồm 113 người cần qua sông. Biết mỗi thuyền chỉ chở được tối đa 7 người. Tính số lần ít nhất mà thuyền phải đi để chở hết số người trong đoàn?

Bài 5: Một đội tuyển học sinh giỏi gồm 120 học sinh, trong đó 1/5 số học sinh là học sinh giỏi tiếng Anh. Số học sinh giỏi Toán gấp 2 lần số học sinh giỏi tiếng Anh. Còn lại là số học sinh giỏi Tiếng Việt. Tính số học sinh giỏi mỗi loại?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 – Tuần 16

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A B D B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 62 + 16 + 25 + 84 + 38 + 75

= (62 + 38) + (16 + 84) + (25 + 75)

= 100 + 100 + 100

= 100 x 3

= 300

b) 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39

= (31 + 39) + (32 + 38) + (33 + 37) + (34 + 36) + 35

= 70 + 70 + 70 + 70 + 35

= 70 x 4 + 35

= 280 + 35

= 315

c) (400 – 48 x 7 + 6 x 6 – 100) x (100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900)

= (400 – 336 + 36 – 100) x (100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900)

= (64 + 36 – 100) x (100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900)

= (100 – 100) x (100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900)

= 0 x (100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900)

= 0

Bài 2:

a) X + 271 – 392 = 489

X + 271 = 489 + 392

X + 271 = 881

X = 881 – 271

X = 610

b) X x 6 + 183 = 921

X x 6 = 921 – 183

X x 6 = 738

X = 728 : 6

X = 123

c) X : 2 – 172 = 29

X : 2 = 29 + 172

X : 2 = 201

X = 201 x 2

X = 402

d) X x 5 + X = 360

X x (5 + 1) = 360

X x 6 = 360

X = 360 : 6

X = 60

Bài 3:

Số học sinh của lớp 3C là:

147 – 98 = 49 (học sinh)

Tổng số học sinh của lớp 3B và 3C là:

98 + 4 = 102 (học sinh)

Số học sinh của lớp 3B là:

102 – 49 = 53 (học sinh)

Số học sinh của lớp 3A là:

98 – 53 = 45 (học sinh)

Đáp số: lớp 3A – 45 học sinh

Lớp 3B – 53 học sinh

Lớp 3C – 49 học sinh

Bài 4:

Vì 113 : 7 = 16 (dư 1) nên số lần mà thuyền phải đi để chở hết số người trong đoàn là:

16 + 1 = 17 (lần)

Đáp số: 17 lần

Bài 5:

Số học sinh giỏi môn Tiếng Anh là:

120 : 5 = 24 (học sinh)

Số học sinh giỏi môn Toán là:

24 x 2 = 48 (học sinh)

Số học sinh giỏi môn Tiếng Việt là;

120 – 24 – 48 = 48 (học sinh)

Đáp số: Tiếng Anh – 24 học sinh

Toán – 48 học sinh

Tiếng Việt – 48 học sinh

——————–

Trên đây, website đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,… do website sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button