Giáo Dục

Protein


website mời các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo bài Lý thuyết Prôtêin nhằm hỗ trợ quá trình học tập môn Sinh học 10 đạt kết quả cao.

Lý thuyết: Prôtêin

Lý thuyết Prôtêin thuộc Chuyên đề: Thành phần tế bào Sinh học 10 với phần lý thuyết trọng tâm được đăng tải, hỗ trợ quá trình ôn luyện và nắm vững kiến thức bài học.

1. Cấu trúc của prôtêin

Prôtêin là đại phân tử hữu cơ có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các axit amin. Prôtêin có thể có tối đa 4 bậc cấu trúc khác nhau, cụ thể là :

a. Cấu trúc bậc một: đặc trưng bởi trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

b. Cấu trúc bậc hai: là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian được giữ vững nhờ các liên kết hiđrô giữa các amin ở gần nhau.

c. Cấu trúc bậc ba: là hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian ba chiều do cấu trúc xoắn bậc hai cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho mỗi loại prôtêin tạo thành khối hình cầu.

d. Cấu trúc bậc bốn: là sự kết hợp của hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit với nhau trong không gian ba chiều.

2. Chức năng của prôtêin

– Cấu tạo nên tế bào và cơ thể.

– Dự trữ các axit amin.

– Vận chuyển các chất.

– Bảo vệ cơ thể.

– Thu nhận thông tin.

– Xúc tác cho các phản ứng hoá sinh.

  • Lý thuyết Lipit
  • Lý thuyết Axit nuclêic

Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Sinh học 10, Chuyên đề Vật lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button